Heilig Avondmaal op 17 mei Heilig Avondmaal op 17 mei
Schrift en Tafel
Op zondag 17 mei a.s. hopen we op dezelfde wijze als onlangs op Witte Donderdag, het heilig avondmaal te vieren. U kunt dus thuis wijn, druivensap en brood gereed maken, zodat we samen als gemeente, op het aangegeven moment tijdens de viering, de maaltijd met elkaar kunnen houden. Wij beseffen dat velen de gemeenschap rondom de Tafel bijzonder missen, maar het delen van brood en wijn, al is het afgezonderd van elkaar, kan ons niettemin geestrijk en hoopvol met elkaar als gemeente verbinden. Ik hoop van harte dat u en jij mee zult doen en ook uw ervaringen met ons als voorganger en diaconie wilt delen.

ds. Ybo Buurma
Jan Wicher Wildeboer, diaconie
 
terug