Diaconale collecte 15 maart Diaconale collecte 15 maart
Bestemming diaconale collecte 15 maart: noodhulp in Soedan

Onze kerk zet zich samen met Kerk in Actie in voor mensen die in gevaar zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld, zoals in Zuid-Soedan. Na twintig jaar oorlog vierde Zuid-Soedan in 2011 haar onafhankelijkheid. Anderhalf jaar later barstte het geweld opnieuw los. Sindsdien zijn 50.000 mensen omgekomen. Duizenden mensen zijn op de vlucht in eigen land, vooral vrouwen en kinderen. Partners van Kerk in Actie bieden hulp:
  • De Lutherse Wereldfederatie zet in de vluchtelingenkampen speciale centra op voor kinderen, waar ze les krijgen, veilig kunnen spelen en trauma’s leren verwerken.
  • Nile Hope bouwt waterputten en wc’s. Ze leren mensen hoe ze die moeten onderhouden en gebruiken.
  • Vrouwen staan er vaak alleen voor met hun gezin. Faith Line Ministries traint vrouwen en jongeren om een eigen inkomen te verdienen en om meer voedsel te kunnen verbouwen in dit droge land.

De mensen in Zuid-Soedan snakken naar vrede. Wilt u hen daarbij steunen?
  • Voor € 30,- leert iemand een waterput onderhouden.
  • Een gemeenschappelijk toilet kost € 700,-.
  • De reparatie van een waterput kost € 1.000,-.
 
Meer informatie staat op www.kerkinactie.nl/zuidsoedan.

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Zuid-Soedan.

 
terug