Collecte 14 Juni Collecte 14 Juni
De bestemming voor de collecte is: "Kerk"   

Uw/jouw bijdrage kunt u/jij storten via:
► QR code 
iDEAL
► Rekeningnr. NL67 INGB 0003 0521 80      
     
t.n.v. Gereformeerde Kerk Haren-Onnen 
     o.v.v. Zondag 14 Juni
terug