Bestemming collecte 31 mei Bestemming collecte 31 mei

  Aan boord, Christelijk Jeugdwerk Haren


Uw/jouw bijdrage kunt u/jij storten via:
► QR code 
iDEAL
► rekeningnr. NL90 SNSB 0925 3561 31
    t.n.v. Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Haren
    o.v.v. Collecte
terug