Bestemming collecte 28 juni Bestemming collecte 28 juni
De collecte van zondag 28 juni is bestemd voor de:

                                   diaconie
   
Uw/jouw bijdrage kunt u/jij storten via:
► QR code 
iDEAL
► Rekeningnr. NL65 SNSB 0905 5903 09      t.n.v. diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
terug