Van de Diaconie: Van de Diaconie:
Help ook de voedselbank door de coronatijd heen

Nu er tijdelijk geen kerkdiensten meer zijn, dus de wekelijkse inlevering op deze wijze stopt en de voedselbanken juist nu in grote nood dreigen te geraken, willen wij u wijzen op de mogelijkheid om in plaats van iets fysieks in te leveren, een donatie te doen aan de voedselbank. Dat kan op rekening nummer NL53RABO0329449028  ten name van Voedselbank Stad Groningen te Groningen.

Wel is er de mogelijkheid om tijdens de openstelling van de kerk op de maandagmiddag, woensdagavond en de vrijdagmorgen uw bijdrage in de daarvoor bestemde mand in te leveren. 


 
terug