Goede wensen voor 2021! Goede wensen voor 2021!
Het jaar 2021 is inmiddels begonnen.
De kerkenraad wenst u en allen die u lief zijn een goed en gezond nieuw jaar!
We hopen dat er over niet al te lange tijd weer meer mogelijkheden zullen zijn om elkaar te ontmoeten bij de zondagse eredienst of bij één van de kerkelijke (groeps)activiteiten.
terug