Meditatieve momenten Meditatieve momenten
Nu duidelijk is dat we in ieder geval tot 20 mei geen kerkdiensten kunnen houden, heeft de kerkenraad besloten om al onze vieringen de komende tijd in principe te vervangen door korte meditatieve momenten via KerkTV en kerkradio. In het overzicht hiernaast en in de agenda van de erediensten ziet u wanneer dat zal zijn. Houdt u vooral de informatie op deze site in de gaten. Mocht er iets tussenkomen of veranderen, dan zullen we dat hier laten weten. En probeert u ook gemeenteleden waarvan u weet dat zij niet via internet met ons verbonden zijn, te informeren.

Bij alle meditatieve momenten zullen zo weinig mogelijk mensen aanwezig zijn: in principe alleen een koster, predikant, organist en bediener van de KerkTV. Dit uiteraard ter bescherming van onze mensen. Ook zal de bloemengroep een boeket verzorgen dat ma afloop van de dienst naar een gemeentelid kan gaan. Het is geweldig dat al deze mensen in onze gemeente onder de gegeven omstandigheden bereid zijn om hieraan mee te werken en zo ons gemeentegevoel tóch in stand te houden, in de hoop en het vertrouwen op betere tijden. We zijn hen daar zeer dankbaar voor!

Agenda meditatieve momenten via KerkTV
Onder voorbehoud van actuele ontwikkelingen. Houd de website in de gaten voor nieuwe informatie!
terug