13 December Ochtend+ 13 December Ochtend+
‘I have a dream’, het zijn die beroemde woorden van Martin Luther King. In zijn toespraak zag hij een ander Amerika voor zich dan er toen was. Hij droomde van een ander land. Net als King hebben veel mensen gedroomd over een andere, mooiere wereld, bijvoorbeeld ook de profeet Jesaja. Hij droomde dat God een nieuwe wereld maakt: ‘Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (Jes. 65:17).’

In deze dienst zullen wij stilstaan bij ons ‘dromen van’.
Hoe kijken wij naar de toekomst?
Wat verwachten wij?

De band speelt en zingt.
Het zal een mooie dienst worden.
 
terug