De symbolische schikking De symbolische schikking


Symbolische schikking tijdens de komende adventsperiode.

Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien in de kerk, werkt de bloemengroep deze advent weer aan een symbolische schikking. Tijdens de komende advent periode bestaat de schikking uit een hoge driehoekige vorm waar aan elke week een krans wordt toegevoegd.
Per zondag heeft de krans zijn eigen symboliek die tijdens de dienst op de beamer nader wordt uitgelegd.

De lezingen voor de adventstijd 2019 zijn gekozen uit het boek Micha (volgens het alternatieve leesrooster). Micha was in zijn tijd een criticus van het systeem, hij becommentarieerde de maatschappij op sociale en religieuze thema’s. In zijn kritieken wees hij naar een hoopvolle toekomst en gaf hij zijn mening over hoe het zou kunnen of zelfs moeten zijn. Hoe actueel kan het zijn?

Driehoek
De driehoek staat symbool voor: ik, de ander en God.
In menig Bijbelverhaal wordt gesproken over ons mensen en de wereld om ons heen.
Vaak verwijst het verhaal daarbij naar de genadige en rechtvaardige God

Kransen
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen, eindigen en opnieuw beginnen.
Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

De bloemengroep

         
terug