Begrotingen 2022 Kerk en Diaconie Begrotingen 2022 Kerk en Diaconie
De begrotingen 2022 van de kerk en de Diaconie zijn door de kerkenraad voorlopig vastgesteld. In beperkte mate liggen deze begrotingen (op papier) voor u klaar bij de uitgang van de kerk. Ook kunnen de begrotingen worden opgevraagd bij de scriba (scriba@gorechtkerk.nl).

•  Voor vragen en opmerkingen over de begroting 2022 van de kerk kan contact worden opgenomen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (Jan Oosterveld) via e-mail penningmeester@gorechtkerk.nl of telefonisch via: 050 – 406 20 19. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 26 november a.s.

•  Voor vragen en opmerkingen over de begroting 2022 van de Diaconie kan telefonisch contact worden opgenomen met de penningmeester van het College van Diakenen (Wim Spiering) via e-mail penningmeester-diaconie@gorechtkerk.nl of telefonisch via: 050 - 534 50 98. Ook dit kan tot uiterlijk vrijdag 26 november a.s.

 
terug