Van het College van Kerkrentmeesters Van het College van Kerkrentmeesters
Zoals reeds eerder is aangegeven loopt de termijn van Jan Kooi in het College van Kerkrentmeesters af en heeft hij afscheid genomen binnen het CvK. Daarbij werd opgemerkt dat hij als adviseur bleef verbonden totdat een opvolger zou zijn.
Het CvK is blij dat er een opvolger is gevonden in de persoon van Kor Visscher.
Hij zal binnen het CvK de portefeuille Gebouwenbeheer onder zich hebben.
Deze portefeuille kent verschillende dossiers; gebouwen, installaties, inventarissen en meubilair en deze zullen geleidelijk overgedragen worden. Na de zomervakantie (1 september) zal de overdracht voltooid zijn. Jan Kooi zal vanaf dat moment niet meer als adviseur verbonden zijn aan het CvK. 
We zijn Jan Kooi dankbaar voor het vele werk dat hij binnen het CvK verzet heeft en we wensen Kor heel veel plezier met het vervullen van zijn taak. We mogen als CvK, maar als kerk natuurlijk ook, dankbaar zijn dat er zoveel vrijwilligers zijn die hun steentje willen bijdragen.
Via deze weg willlen we tevens aangeven dat Henriëtte Kooi per 1 juli het voorzitterschap van het CvK heeft overgenomen. We wensen haar veel plezier met deze mooie taak.
 
Cees Verschoor
 
terug