Aanpassingen in zalencentrum Gorechthuis Aanpassingen in zalencentrum Gorechthuis
Het Gorechthuis heeft in de Harense samenleving als zalencentrum de meest uitgebreide faciliteiten. Er vinden niet alleen kerkelijke, maar ook algemeen maatschappelijke activiteiten plaats. Omdat de behoefte aan dat laatste al een aantal jaren afneemt, houdt het College van Kerkrentmeesters (CvK) nauwlettend in de gaten of nieuwe bestemmingen mogelijk zijn.

Om de dienstverlening voor vergaderingen en bijeenkomsten optimaal te houden, zijn de zalen in de afgelopen jaren gemoderniseerd en soms ingrijpend aangepast. De grote zaal, voorzien van een podium met kleedruimtes, kon ook theaterzaal zijn. Maar deze functie werd al heel lang niet of nauwelijks meer gebruikt, slechts een enkele keer voor een operette of feestelijke avond. De ruimtes werden de laatste jaren vooral gebruikt als opslag van overtollige spullen.

Het CvK heeft nu een nieuwe bestemming voor de ruimtes gevonden. Het podium en de ruimtes erachter worden aangepast en van de grote zaal gescheiden om ze voor verhuur geschikt te maken. Voor bijzondere presentaties, zoals bijvoorbeeld de musical Judas, maken we gebruik van de kerkzaal.

In plaats van kosten voor onderhoud en verwarming komen opbrengsten uit verhuur onze financiële positie ten goede. Met deze verandering worden onze zalen en ruimtes voor de lange termijn beter gebruikt.

College van Kerkrentmeesters
Jan Kooi
 
terug