Bij de dienst 30 Januari Bij de dienst 30 Januari
Zondag vieren wij het Avondmaal. De lezing is in deze dienst Lucas 4: 14-21. Het is na de verzoekingen in de woestijn dat Jezus naar Nazaret gaat. In de synagoge daar leest Jezus een gedeelte uit de profeet Jesaja en betrekt dit op zichzelf: ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd.’

Klik > hier < voor de liturgie.
terug