Boekje van ds. Wim Scheltens: 'Elke dag opnieuw' Boekje van ds. Wim Scheltens: 'Elke dag opnieuw'
Bij het afscheid als actief predikant wegens emeritaat heeft ds. Wim Scheltens een boekje met eigen artikelen samengesteld. De artikelen geven een beeld van allerlei werkzaamheden die hij in de afgelopen 39 jaar naast het gewone werk heeft verricht.

Het boekje 'Elke dag opnieuw' bevat een keuze uit de artikelen die hij schreef en uit toespraken en radiopraatjes voor de EO. Het zijn vooral anekdotische verhaaltjes over echt gebeurde ontmoetingen of gebeurtenissen. Steeds is er een raakvlak met geloof en kerk. Aan het slot van het boekje is een artikel opgenomen over de persoonlijke ontwikkeling van Wim Scheltens.

Als afsluiting is er een hoofdstuk met een serie herinneringen uit pastorale ontmoetingen in Haren en Glimmen, Potsdam en Londen, Lunteren en Amsterdam, Jeruzalem en Gaza en Scheveningen. De titel van het boekje "Elke dag opnieuw" is een verwijzing naar Klaagliederen 3: 23, waar het gaat over Gods trouw die elke dag nieuw is. Maar het slaat ook op het werk van een predikant: elke dag opnieuw is het de taak van een predikant om te bemoedigen.

Bij het afscheid op 20 september 2020 in Lunteren is dit boekje gepresenteerd als geschenk aan alle gemeenteleden. Daarbij worden onder andere ook Haren en Glimmen betrokken, want van die 39 jaar predikantschap van Wim Scheltens hebben zich 14 jaren hier afgespeeld.

Er zijn genoeg exemplaren om ook in Haren uit te delen. Door de coronatijd is het uitdelen van de boekjes lastig. Daarom kan de liefhebber een boekje aanvragen/bestellen via scriba@gorechtkerk.nl. In eerste instantie zijn er 30 boekjes beschikbaar. Mochten er meer aanvragen zijn, dan kunnen er vast nieuwe boekjes via Wim Scheltens aangevraagd worden.

 
terug