Startzondag 19 september 2021 ‘Opnieuw Verbonden’ Startzondag 19 september 2021 ‘Opnieuw Verbonden’
Op zondag 19 september vieren we met elkaar, als Dorpskerk en Gorechtkerk, de Startzondag. De kerkdienst op deze zondag begint om 10.00 uur in de Gorechtkerk. Het thema is ‘Opnieuw verbonden’. We zijn natuurlijk nog bezig met de voorbereidingen, maar kunnen al wel een paar activiteiten met iedereen delen!
Vanaf eind augustus kun je een vlaggetje downloaden op de websites van onze kerken of een voorbeeldvlag meenemen uit de kerk. We willen iedereen vragen daarop een wens voor het nieuwe seizoen te schrijven, te tekenen, te schilderen. Neem de vlag mee op 19 september of lever hem in bij de (open) kerk of bij een gemeentelid, dan ‘verbinden’ wij de vlaggetjes tot een gezamenlijke slinger. Ook als je niet aanwezig kunt zijn of de dienst thuis digitaal gaat volgen, willen we je toch vragen het vlaggetje af te geven. Heel graag!
Na afloop van de Startdienst drinken we koffie, thee of limonade. We nodigen je nu alvast uit daarvoor iets te bakken en mee te nemen. Er zullen buitenspelletjes zijn voor de kinderen en jongeren.
Aan het einde van de dag zal er een Vesper worden gehouden in de Dorpskerk. Deze getijdedienst begint om 17.00 uur.
Over de verdere activiteiten – ook voor de jeugd – volgt later bericht op de website.
Vanwege de op dit moment geldende Coronamaatregelen moeten we in de kerk nog de anderhalve meter afstand bewaren en kunnen we, zoals het er nu uitziet, tijdens de Startdienst en tijdens de Vesper maar een maximum aantal kerkgangers welkom heten. Mochten de maatregelen mettertijd nog gewijzigd worden, dan lees je dat op de website. In ieder geval is opgave vooraf via de website of via de ouderling nog noodzakelijk. De Startdienst kun je natuurlijk ook volgen via www.gorechtkerk.tv.

We hopen elkaar dan live of digitaal te begroeten!

Ybo Buurma, Arlette Toornstra, Ietje Kooistra, Suzan Kasper, Gratia Apoll, Henk Wijnmalen, Ellen Jovanovich
 
terug