Startzondag 19 September Startzondag 19 September
Op zondag 19 september vieren we met elkaar, als Dorpskerk en Gorechtkerk, de Startzondag. De kerkdienst op deze zondag begint om 10.00 uur in de Gorechtkerk. Het thema is ‘Opnieuw Verbonden’.
We zien uit naar een feestelijk samenzijn voor ieder die de dienst in de kerk, thuis of elders bij kan wonen of na afloop aansluit om koffie te drinken!

Als je op 19 september bij de kerk(en) komt, zul je de nodige vlaggetjes zien! Maar we willen je ook vragen om zelf met een vlaggetje aan de slag te gaan. Je kunt een vlaggetje downloaden op de websites van onze kerken (klik > hier < ) of een voorbeeldvlag meenemen uit de kerk. Op het vlaggetje mag je een wens voor het nieuwe seizoen schrijven, tekenen of schilderen. Neem de vlag mee op 19 september of lever hem in bij de (Open) kerk of bij een gemeentelid, dan ‘verbinden’ wij de vlaggetjes tot een gezamenlijke slinger. Ook als je niet aanwezig kunt zijn of de dienst thuis digitaal gaat volgen, willen we je toch vragen het vlaggetje af te geven. Heel graag!
Tijdens de dienst is er voor de kinderen en hun ouders een gezinsnevendienst met onder meer een speurtocht! Zo kunnen we naast een gelimiteerd aantal kerkgangers, in verband met de Coronamaatregelen, toch meer gemeenteleden of gasten betrekken bij de zondag! We beginnen wel samen. Hoe? Dat zullen de ouders en de kinderen die zich opgeven (zie hieronder) nog horen!
Na afloop van de Startdienst drinken we koffie, thee of limonade in of rond de Dorpskerk. We nodigen je uit om daarvoor iets te bakken en mee te nemen. Je kunt het voor de dienst afgeven bij Ons Centrum, bij de Dorpskerk. Er zullen buitenspelletjes zijn voor de kinderen en jongeren.
Aan het einde van de dag zal er een Vesper worden gehouden in de Dorpskerk. Deze getijdedienst begint om 17.00 uur.
Vanwege de op dit moment geldende Coronamaatregelen moeten we in de kerk nog de anderhalve meter afstand bewaren en kunnen we, zoals het er nu uitziet, tijdens de Startdienst en tijdens de Vesper maar een maximum aantal kerkgangers welkom heten. Opgave is dus nog noodzakelijk. Voor de Startdienst (ook voor de speurtocht!) kun je je opgeven via het invullen van het digitale formulier op www.klaaromdoortegaan.nl en voor de Vesper via aanmelden@dorpskerkharen.nl
De Startdienst kun je natuurlijk ook volgen via www.gorechtkerk.tv

We hopen elkaar dan live of digitaal te begroeten!

Ybo Buurma, Arlette Toornstra, Ietje Kooistra, Henriette Kooi, Suzan Kasper, Gratia Apoll, Henk Wijnmalen, Ellen Jovanovich
terug