Van de kerkenraad Van de kerkenraad
Van de kerkenraad

Zomerdiensten
In de zomervakantie (tot en met zondag 9 augustus) zijn er gezamenlijke zomerdiensten met de Hervormde Gemeente.
Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven de kerk te bezoeken, worden de diensten elke zondag in beide kerkgebouwen (Dorpskerk en Gorechtkerk) gehouden: in de ene kerk om 9.30 uur, in de andere kerk om 11.00 uur. Het rooster vindt u >hier<. In de diensten die om 9.30 uur beginnen is er kindernevendienst.
Bij de diensten in de Gorechtkerk is er oppasdienst.
In de Dorpskerk kunnen de jongste kinderen in de diensten om 9.30 uur mee naar de kindernevendienst.
Vanaf zondag 16 augustus gaan we weer ieder onze eigen diensten organiseren. De kerkdiensten in de Gorechtkerk beginnen dan om 10.00 uur.

Van tevoren aanmelden
Wilt u een dienst bezoeken in de Gorechtkerk of in de Dorpskerk? U bent van harte welkom, maar u moet zich wel van tevoren aanmelden.
Voor de Gorechtkerk kan dat via www.klaaromdoortegaan.nl (tot uiterlijk donderdagavond voorafgaand aan de zondag erop). Gemeenteleden die niet beschikken over een computer kunnen zich aanmelden via hun wijkouderling of contactpersoon. Alle aanmelders krijgen tijdig bericht of ze wel of niet bij die dienst aanwezig kunnen zijn.
Voor de Dorpskerk meldt u zich aan via aanmelden@dorpskerkharen.nl of telefonisch via
06-33744403 (tot uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur).

Coronamaatregelen
Als u naar de kerk komt, moet u rekening houden met de geldende voorwaarden, voorzorgen en beperkingen (zie hiervoor ons gebruiksplan). Dat betekent, behalve dat u zich altijd vooraf aanmeldt, ook:
Dat u thuisblijft als u last heeft van verkoudheidsklachten, hoesten of koorts.
Dat u in en rond de kerk anderhalve meter afstand houdt van andere kerkgangers.
Dat u de aanwijzingen van de koster en de coördinator in de kerkdienst opvolgt.

Samen zingen mag weer in de Gorechtkerk
Uit (nieuwe) informatie van het RIVM en daarbij aansluitend van de PKN is gebleken dat onder een aantal voorwaarden samenzang in kerkdiensten weer mogelijk is.
Dit hangt onder andere af van:
  • de grootte van het kerkgebouw;
  • de beperkte aanwezigheid van kerkgangers;
  • voldoende ventilatiemogelijkheden.
Voor onze kerk is met deze voorwaarden een risico-taxatie uitgevoerd op basis van een format van de PKN. Hieruit bleek dat samenzang voor onze kerk/ons kerkgebouw geen problemen oplevert. Daarom heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 19 juli de gemeentezang weer toe te staan.

We zijn blij dat we zo toch weer een beetje dichter bij het vieren van een ‘normale’ kerkdienst komen, waarbij we ons uiteraard blijven houden aan de geldende richtlijnen en maatregelen. Gaat u liever nog niet ‘fysiek’ naar de kerk: onze diensten blijven uiteraard ook te volgen via www.gorechtkerk.tv.

We wensen u een goede en hopelijk gezonde zomer toe, of u nu op vakantie gaat of thuisblijft.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Jolly Kerkstra
 
Website in de vakantie Website in de vakantie
Tijdens de zomervakantie wordt deze website niet voortdurend ververst. Alleen als daar een dringende aanleiding toe is zal de site worden aangepast. Vanaf half augustus zal de site weer helemaal up-to-date zijn.
 
Naar de kerk? Naar de kerk?
We zijn het niet gewend, maar in deze tijd zijn we ertoe verplicht: als u naar de kerkdiensten wilt komen, moet u zich vooraf aanmelden.

 
Preek ds. Michiel Pronk Preek ds. Michiel Pronk
Hieronder kunt u de verkondiging lezen over Matteüs 14: 13 - 21 die gehouden is in de dienst op 2 augustus in de Gorechtkerk en in de Dorpskerk.

Wilt u reageren, dat kan naar: m.pronk@gorechtkerk.nl
 
lees meer »
 
Bijdrage aan collectedoelen? Bijdrage aan collectedoelen?
Wilt u bijdragen aan onze zondagse collectedoelen?

Dat kan via de Givt-app, maar ook door een bedrag over te maken naar de onderstaande rekeningnummers:

1. Diaconie: NL65 SNSB 0905 5903 09
    t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
    o.v.v. Collecte
2. Kerk: NL67 INGB 0003 0521 80
    t.n.v. Gereformeerde Kerk Haren-Onnen o.v.v. Collecte
3. Jeugdwerk: NL90 SNSB 0925 3561 31
    t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. Collecte
 
Onze predikanten Onze predikanten
ds. Ybo Buurma ds. Michiel Pronk

               
Van onze predikanten klik hier.
 
Pastoraat in 'Coronatijd' Pastoraat in 'Coronatijd'


Onze predikanten, ouderlingen en contactpersonen konden de afgelopen periode in veel gevallen niet bij u langskomen. Veel pastorale contacten zijn doorgegaan via de telefoon of op andere manieren ‘op afstand’.
 
lees meer »
 
Lid worden ? Lid worden ?
Nieuwe leden zijn bij onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling om lid te worden? Neemt u dan contact op met onze scriba. Hij kan u verder helpen bij wat er nodig is om u in te schrijven.

E-mail: scriba@gorechtkerk.nl
 
Van de Diaconie: Van de Diaconie:
De diaconie brengt hulpvraag en –aanbod bij elkaar.

Om ons heen zien we allerlei ideeën en particuliere initiatieven ontstaan om naar elkaar om te zien. Ook de diaconie wil graag haar steentje daaraan bijdragen en wel door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
 
lees meer »
 
Vervoer naar de kerk Vervoer naar de kerk

Lukt het u niet om ’s zondags zelf naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de autovervoerregeling.
Neemt u daarvoor contact op met Tymen Bakker:
Telefoon: 050 – 534 10 33 
E-mail   : vervoer@gorechtkerk.nl