Van de kerkenraad Van de kerkenraad
Op maandag 11 mei vergaderde de kerkenraad voor het eerst in zijn geschiedenis digitaal. Het was een bijzondere ervaring om elkaar niet te ontmoeten in het Gorechthuis, maar allemaal thuis achter ons beeldscherm. Ondanks dat er niets gaat boven face-to-face-contact, lukte het toch om te vergaderen.

We maakten nader kennis met ds. Michiel Pronk, die deze kerkenraadsvergadering voor het eerst aanwezig was, en bespraken verschillende lopende zaken. Een groot deel van de vergadering was gewijd aan hoe we kerk kunnen zijn in de coronacrisis. We spraken af ook de komende tijd de richtlijnen van het RIVM en van de landelijke PKN te volgen en steeds te kijken hoe we die kunnen toepassen in onze eigen gemeente. Veel leden van de kerkenraad riepen op om voorzichtig te blijven - ook nu de landelijke regels wat versoepeld worden - en niet meteen weer te veel bij elkaar te komen. Alles wat mág, hoeft niet meteen. We willen als kerkenraad de gezondheid van onze gemeenteleden beschermen. Tegelijkertijd beseffen we dat velen het samenzijn in de Gorechtkerk missen en dat gemeenteleden ook zelf kunnen kiezen of zij naar de kerk komen of niet, als het weer kan.

De PKN adviseert om tot begin juni alleen online kerkdiensten te organiseren. Omdat onze digitale meditatieve momenten veel bekeken worden, heeft de kerkenraad besloten daarmee in ieder geval door te gaan tot en met zondag 7 juni. Op maandag 8 juni vergadert de kerkenraad weer en zullen we besluiten hoe we dan verder gaan in het licht van de op dat moment geldende coronamaatregelen.

Zoals het er nu uitziet, zouden we in de maand juni weer met 30 mensen bij elkaar mogen ‘oefenen’, vanaf 1 juli mogelijk met 100 mensen. De PKN maakt richtlijnen die gemeenten helpen om dit in de praktijk te brengen. We wachten deze richtlijnen af en kijken dan of en hoe we die in onze gemeente verantwoord kunnen uitvoeren. Daar zitten nog veel vraagtekens aan: hoe zorg je ervoor dat mensen anderhalve meter uit elkaar kunnen zitten? Wie mogen er naar de kerk komen, als je maar 30 of 100 mensen mag toelaten? Mogen we samen zingen, en zo nee, wat zijn dan de alternatieven?

De kerkenraad kiest voor een behoedzame weg: niet te snel weer te veel organiseren, maar bij elke versoepeling veiligheid en gezondheid afwegen tegen de meerwaarde van bij elkaar komen. De kerkenraad voelt, net als veel gemeenteleden, zeker ook de behoefte aan ontmoeting in het kerkgebouw, nu we geen kerkdiensten kunnen houden. We onderzoeken hoe we daar veilige mogelijkheden voor kunnen scheppen, bijvoorbeeld door de kerk, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, af en toe open te stellen. Houd voor nieuws daarover de website in de gaten!

Het was een intensieve kerkenraadsvergadering met moeilijke dilemma’s: hoe kunnen we er als gemeente voor elkaar zijn, terwijl we tegelijkertijd voorkomen dat het coronavirus opnieuw uitbreekt? We hopen en vertrouwen dat de kracht van de Geest ons hierin steunt en de weg wijst. Dat we ook nu, samen met u, een saamhorige gemeente zullen zijn, vol van geloof, hoop en liefde.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,
Jolly Kerkstra, voorzitter
 
 
 
Kerkzaal aangepast Kerkzaal aangepast
Inrichting kerkzaal aangepast aan coronarichtlijn
 
lees meer »
 
Bestemming collecte 31 mei Bestemming collecte 31 mei

  Aan boord, Christelijk Jeugdwerk Haren


Uw/jouw bijdrage kunt u/jij storten via:
► QR code 
iDEAL
► rekeningnr. NL90 SNSB 0925 3561 31
    t.n.v. Stichting Gereformeerd Jeugdwerk Haren
    o.v.v. Collecte
 
Kerk open vanaf 3 juni Kerk open vanaf 3 juni

Klik hier voor meer informatie.
 
Preek ds. Michiel Pronk Preek ds. Michiel Pronk
Onder 'lees meer' is de preek opgenomen van het meditatief moment op 24 Mei j.l.
 
lees meer »
 
Onze predikanten Onze predikanten
ds. Ybo Buurma ds. Michiel Pronk

               
Van onze predikanten klik hier.
 
Pastoraat in 'Coronatijd' Pastoraat in 'Coronatijd'


Onze predikanten, contactpersonen en ouderlingen kunnen op dit moment helaas niet bij u langskomen. Maar pastoraat kan wel doorgaan via de telefoon of op andere manieren ‘op afstand’. 
 
lees meer »
 
Van de Diaconie: Van de Diaconie:
De diaconie brengt hulpvraag en –aanbod bij elkaar.

Om ons heen zien we allerlei ideeën en particuliere initiatieven ontstaan om naar elkaar om te zien. Ook de diaconie wil graag haar steentje daaraan bijdragen en wel door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
 
lees meer »
 
Lid worden ? Lid worden ?
Nieuwe leden zijn bij onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling om lid te worden? Neemt u dan contact op met onze scriba. Hij kan u verder helpen bij wat er nodig is om u in te schrijven.

E-mail: scriba@gorechtkerk.nl