Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen. We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend. Spreekt u dat aan en wilt u meer over onze gemeente weten of een afspraak maken? Neemt u dan contact op met onze scriba, hij helpt u graag verder.

Kerkdiensten alleen nog online
Nu het kabinet de lockdown heeft moeten verlengen en er extra zorgen zijn om de Britse variant van het coronavirus die mogelijk nog besmettelijker is, heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 17 januari kerkdiensten alleen nog uit te zenden via www.gorechtkerk.tv en geen gemeenteleden meer toe te laten. Deze maatregel geldt in elk geval tot en met zondag 7 februari. U kunt zich de komende tijd dus helaas niet aanmelden om de diensten in de kerk bij te wonen.

Napraten via Zoom
Na afloop van de komende kerkdiensten kunnen we elkaar wél ontmoeten via Zoom. Zo kunnen we toch even napraten over de dienst en bijpraten in kleinere groepjes. U hoeft zich voor deze digitale bijeenkomsten niet aan te melden. Elke zondag komt er een link op de site te staan. U vindt de link ook > hier <.

Helemaal niet meer zingen
De kerkenraad heeft ook besloten om het dringende advies van de PKN over te nemen om in ieder geval tot en met zondag 7 februari helemaal niet te zingen tijdens de kerkdienst. Veel gemeenteleden zullen dit (opnieuw) als een teleurstelling ervaren, maar gezien het dringende advies vanuit de landelijke kerk kunnen we helaas niet anders.

Nieuwsbrief
Jacob Boonstra, preses van de kerkenraad, heeft bovenstaande maatregelen op een rij gezet in een nieuwsbrief aan de gemeente. 
U kunt de nieuwsbrief > hier < lezen.
 
 
Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Het motto van de Actie Kerkbalans is dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Juist in deze tijd merken we hoe belangrijk de kerk voor ons is.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is blij dat ook door middel van Actie Kerkbalans jaarlijks blijkt dat we samen kerk zijn en dat ook in de toekomst willen blijven! 
 
lees meer »
 
Geef kleur aan de kerk! Geef kleur aan de kerk!
Onder 'lees meer' vind jij of u twee verschillende kleurplaten. Het zou erg leuk zijn als jij of u één van de kleurplaten inkleurt. Beide mag natuurlijk ook! 
 
lees meer »
 
Open kerk Open kerk 
lees meer »
 
Ochtend+dienst Ochtend+dienst


 
lees meer »
 
Preek ds. Michiel Pronk Preek ds. Michiel Pronk
Hieronder kunt u de verkondiging lezen over Johannes 2: 1–12 die gehouden is in de dienst op 17 januari.

Wilt u reageren, dat kan naar: m.pronk@gorechtkerk.nl
 
lees meer »
 
Bijdrage aan collectedoelen? Bijdrage aan collectedoelen?
Wilt u bijdragen aan onze zondagse collectedoelen?

Dat kan via de Givt-app, maar ook door een bedrag over te maken naar de onderstaande rekeningnummers:

1. Diaconie: NL65 SNSB 0905 5903 09
    t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
    o.v.v. Collecte
2. Kerk: NL67 INGB 0003 0521 80
    t.n.v. Gereformeerde Kerk Haren-Onnen o.v.v. Collecte
3. Jeugdwerk: NL90 SNSB 0925 3561 31
    t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. Collecte
 
Onze predikanten Onze predikanten
ds. Ybo Buurma ds. Michiel Pronk

               
Van onze predikanten klik hier.
 
Lid worden ? Lid worden ?
Nieuwe leden zijn bij onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling om lid te worden? Neemt u dan contact op met onze scriba. Hij kan u verder helpen bij wat er nodig is om u in te schrijven.

E-mail: scriba@gorechtkerk.nl
 
Vervoer naar de kerk Vervoer naar de kerk

Lukt het u niet om ’s zondags zelf naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de autovervoerregeling.
Neemt u daarvoor contact op met Tymen Bakker:
Telefoon: 050 – 534 10 33 
E-mail   : vervoer@gorechtkerk.nl