Vanuit Eelderwolde Vanuit Eelderwolde
Licht
Na lange tijd was ik weer eens in het fraaie Utrecht. Vanwege de Coronacrisis had ik een gepland bezoek moeten uitstellen tot een nader tijdstip. Maar toen onlangs de maatregelen werden versoepeld, durfde ik een gang richting de domstad weer aan. Dwalend door deze middeleeuwse binnenstad, met zijn fraaie panden en grachten, loop ik ook altijd graag even de kathedrale dom binnen. Deze kerk – die net als in Groningen naar de heilige Martinus van Tours is vernoemd – maakt altijd een enorme indruk op me. Wie dit imposante godshuis vervolgens binnengaat, ervaart misschien net als ik hoe de stilte, zo ineens, op je neerdaalt. De drukte van het stadse leven, ‘overal haast en verkeer dat geen richting heeft’ (Huub Oosterhuis), wordt op deze plaats, waar ruimte voor het heilige wordt geschapen, onderbroken door een weldadige rust en kalmte.
Op een stille plek, ergens in de kerk, lag een prachtige nieuwe liedbundel, ‘In wolken uitgesneden’, met liedteksten van René van Loenen en schilderijen van Jeltje Hoogenkamp. Net toen het mooie zomerlicht door de gotische ramen de kerk binnendrong, bladerde ik door het boek en sloeg de pagina op, waar het onderstaande lied op de melodie van Lied 986, stond afgedrukt. Het zingt over God die ervaarbaar wordt, waar het licht van zijn woord en nabijheid op heilzame wijze de donkerte weerstaat en doorbreekt. De zangregels kwamen zacht en hoopvol bij me binnen. Troostrijk ook, zeker de laatste zin, ‘Die ons door de nacht zal bewaren, want licht zal er zijn waar zijn stem het lied zingt van hemel en aarde’. Ik dacht, moge deze tekst moed en nieuw vertrouwen brengen bij allen die verdriet kennen, bang zijn voor het donker, zeker ook in deze ongekende tijd.
En na het lied nog eens fluisterend te hebben geneuried, liep ik als een ander mens, bemoedigd en verlicht, het (Utrechtse) leven weer in. Hopelijk u ook, wanneer u deze woorden in stilte leest of zingt en in uw hart bewaart.

Lied van het licht

De oorsprong van leven en licht
is God, die zijn woord heeft gegeven.
dat, niet te weerstaan, is gericht
op wording van licht en van leven.

De woorden van leven en licht
heeft God in de vroegte gezongen.
Zijn lied was een scheppend gedicht,
zijn stem heeft het duister verdrongen.

Het duister, de macht van de dood,
verdween voor het licht dat God baarde;
het licht was zijn schepping tot brood,
de vrucht was het leven op aarde.

Wij zingen een loflied voor hem
die ons door de nacht zal bewaren,
want licht zal er zijn waar zijn stem
het lied zingt van hemel en aarde.

Meeleven met elkaar
Voor allen die ziek zijn, verblijven in het zieken- of verpleeghuis, verdriet kennen vanwege het verlies, opzien tegen de dag die komt, binnenkort de uitslag krijgen van een onderzoek, bidden wij om het licht van Gods nabijheid. Moge de zegen die ik onlangs aan het einde van de dienst uitsprak tot troost en sterkte met u en jou meegaan.

De Heer schenke U
de behoedzaamheid van zijn handen
de goedheid van zijn ogen
de glimlach van zijn mond
de vastheid van zijn stappen
de vrede van zijn woorden
de warmte van zijn hart
de liefde van zijn Zoon
de richting van zijn Geest
het geheimenis van Gods aanwezigheid

Afwezig
Het is vakantietijd en velen zullen voor kortere of langere tijd even genieten van een periode vrijaf, thuis of verder weg. Een goede en ontspannende periode gewenst.
Zelf ben ik afwezig in de maand augustus. U kunt in dringende gevallen contact opnemen met de scriba, de contacttelefoon van de Gorechtkerk bellen, 06-81409750 of mailen met contact@gorechtkerk.nl

Allen hartelijke gegroet,
ds.Ybo Buurma
 
Vanuit Haren Vanuit Haren
Vakantietijd
De vakantietijd is aangebroken. Ik hoop dat deze tijd de overgang markeert van een periode die getekend werd door het coronavirus, naar een meer normalere tijd. Het zou mooi zijn als wij na de vakantie op vertrouwde voet kerk kunnen zijn.

Hartelijke groet,
Michiel Pronk