Bij de dienst zondag a.s. Bij de dienst zondag a.s.
Op de tweede zondag van Advent, staan wij stil bij Johannes 1: 19-28.
In dit gedeelte horen wij dat Joodse leiders bij Johannes de Doper komen met de vraag wie hij is. Over zichzelf zegt hij: ‘Ik ben de stem die roept in de woestijn: “Maak recht de weg van de Heer.”’
 
terug