Bij de dienst van 5 juli Bij de dienst van 5 juli
De lezing in de dienst op 5 juli is Matteüs 11: 25-30. Het zijn mooie woorden om aan het begin van de zomervakantie te horen. De zomervakantie is een tijd waarin wij op zoek zijn naar rust en in dit gedeelte zegt Jezus: ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.
 
terug