Taakgroep Bloemen Taakgroep Bloemen

De Taakgroep Bloemen verzorgt wekelijks een boeket of bloemstuk voor de zondagse vieringen. Na de viering worden deze bloemen, als groet van de gemeente, naar een gemeentelid gebracht.

Advent, de veertig dagentijd, Pasen, Pinksteren en de laatste zondag van het kerkelijk jaar krijgen aandacht in liturgische bloemstukken. Ook andere thema's worden op die manier geaccentueerd.

Contact: bloemen@gorechtkerk.nl       

 
De symbolische schikking De symbolische schikking

Uitleg bij de schikking.


'Het licht schijnt in de duisternis.'
De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, de lichtjes in de bol zijn als sterren. In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.