Diaconie Diaconie


Diaconie is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’. Het betekent: dienst, dienen.
Vanuit die gedachte zet het College van Diakenen zich in voor mensen die financiële steun en hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. Zo steunt de diaconie vele projecten, bijvoorbeeld voor dak- en thuislozen, vluchtelingen en verslaafden. Door dienstbaar te zijn aan deze mensen, geven de kerken vanuit de diaconie concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.Taken en activiteiten van de diakenen zijn onder andere:

  • Collecteren in de eredienst.
  • Voorbereiden en uitvoeren van het Heilig Avondmaal.
  • Wekelijkse inzameling van artikelen voor de voedselbank in de eredienst.
  • Kerstattenties voor de oudere gemeenteleden.
  • Zonnebloemattentie op ziekenzondag.
  • Binnenlands Diaconaat: hulp voor de medemens dichtbij.
  • ZWO: hulp en steun voor de medemens ver weg, bijvoorbeeld de paasgroetenactie voor gedetineerden.
  • Op aanvraag incidentele bijstand voor gemeenteleden of andere mensen die financiële ondersteuning nodig hebben en dit nergens anders ontvangen.

De diakenen van de Gorechtkerk werken sinds 1998 samen met diakenen van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen in de Diaconale Raad.

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is
NL65 SNSB 0905 5903 09 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren Onnen.

Contact: diaconie@gorechtkerk.nl

 
Van de Diaconie: Van de Diaconie:
Help de voedselbank door de coronatijd heen

Op maandag 23 maart, direct na de tijdelijke sluiting van de Gorechtkerk, hebben we 8 volle kratten met houdbare producten bij de voedselbank Stad Groningen kunnen afleveren. De mooie opbrengst van zo’n 15 zondagse vieringen. Dit werd in grote dank aanvaard. Deze dank geven wij graag aan onze zondagse gevers door!
 
lees meer »
 
Oud papier en geld Oud papier en geld

Wij van de Gorechtkerk mogen dit jaar van de Stichting Oud Papier Haren doelen aandragen voor de besteding van het oudpapiergeld. Volgens de regels zou dat een project in een ontwikkelingsland moeten zijn; het bedrag is € 4000,-.
Wanneer u een aansprekend voorstel heeft, laat het ons s.v.p. weten en dat vóór 1 mei. Wij willen graag dat de doelen door onze gemeenteleden gedragen worden.
Alvast dank voor uw suggesties!

De Diaconie
 
Diakenen gezocht Diakenen gezocht
In dit najaar ontstaat er bij de diaconie een vacature voor de functie van diaken.
Voor meer informatie en de profielschets klik hier.
 
Inzameling Voedselbank Inzameling Voedselbank
In de hal van de Gorechtkerk staat een grote rieten mand waarin u elke zondag houdbare producten voor de voedselbank Stad Groningen kunt deponeren. 

Er is altijd vraag naar houdbare producten zoals bijvoorbeeld rijst, koeken, shampoo, houdbare melk, tandpasta of luiers. Ook uw Douwe Egberts-waardebonnen kunt u in deze mand kwijt. De Diaconie ziet uw bijdrage graag tegemoet. Via de voedselbank kunnen we zo gezinnen die dat nodig hebben, een steuntje in de rug geven.