Diaconie Diaconie


Diaconie is afgeleid van het Griekse woord ‘diakonia’. Het betekent: dienst, dienen.
Vanuit die gedachte zet het College van Diakenen zich in voor mensen die financiële steun en hulp nodig hebben, dichtbij en ver weg. Zo steunt de diaconie vele projecten, bijvoorbeeld voor dak- en thuislozen, vluchtelingen en verslaafden. Door dienstbaar te zijn aan deze mensen, geven de kerken vanuit de diaconie concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.Taken en activiteiten van de diakenen zijn onder andere:

  • Collecteren in de eredienst.
  • Voorbereiden en uitvoeren van het Heilig Avondmaal.
  • Wekelijkse inzameling van artikelen voor de voedselbank in de eredienst.
  • Kerstattenties voor de oudere gemeenteleden.
  • Zonnebloemattentie op ziekenzondag.
  • Binnenlands Diaconaat: hulp voor de medemens dichtbij.
  • ZWO: hulp en steun voor de medemens ver weg, bijvoorbeeld de paasgroetenactie voor gedetineerden.
  • Op aanvraag incidentele bijstand voor gemeenteleden of andere mensen die financiële ondersteuning nodig hebben en dit nergens anders ontvangen.

De diakenen van de Gorechtkerk werken sinds 1998 samen met diakenen van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen in de Diaconale Raad.

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is
NL65 SNSB 0905 5903 09 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren Onnen.

Contact: diaconie@gorechtkerk.nl

 
Grootste opbrengst ooit voor de Voedselbank Grootste opbrengst ooit voor de Voedselbank
Vrijdagmiddag 30 oktober was de jaarlijkse inzameling voor de Voedselbank. Tussen 16.00 en 17.30
was er zowel bij de Gorechtkerk als de Dorpskerk gelegenheid om levensmiddelen te brengen.
Wij waren er als diakenen een beetje stil van…. Er is nog nooit zoveel gebracht als dit jaar!
 
lees meer »
 
Oud Papiergelden en Gorechtkerk Oud Papiergelden en Gorechtkerk
Oud Papiergelden en Gorechtkerk
De Stichting Oud Papier Haren nodigde in het voorjaar de diaconie van de Gorechtkerk uit om projecten voor te dragen voor een totaalbedrag van maar liefst 4.000 euro!

Vanuit de Gorechtkerkgemeenschap zijn de volgende vijf projecten ingediend en door de stichting gehonoreerd met elk 800 euro: Artsen zonder grenzen, Amref Flying Docters, Stichting EBOO in Kenia, Liliane Fonds en de Stichting Present Groningen.

De vorige keren werden er cheques uitgereikt aan de indieners van de projecten tijdens het koffiedrinken na een kerkdienst in de Gorechtkerk, maar vanwege de beperkingen i.v.m. corona bleek dat deze keer helaas onmogelijk. Het geld is echter al wel overgemaakt!

De stichting Oud Papier gaat ook in coronatijd door met het inzamelen van oud papier: elke vrijdag en zaterdagmorgen aan het Beatrixplein in Haren en iedere tweede zaterdag van de maand aan de Meidoornlaan in Glimmen. 
 
 
Inzameling Voedselbank Inzameling Voedselbank
In de hal van de Gorechtkerk staat een grote rieten mand waarin u elke zondag houdbare producten voor de voedselbank Stad Groningen kunt deponeren. 

Er is altijd vraag naar houdbare producten zoals bijvoorbeeld rijst, koeken, shampoo, houdbare melk, tandpasta of luiers. Ook uw Douwe Egberts-waardebonnen kunt u in deze mand kwijt. De Diaconie ziet uw bijdrage graag tegemoet.
Naast het doneren van houdbare producten kunt u natuurlijk ook een financiële bijdrage aan de voedselbank overmaken.
Zie daarvoor : http://voedselbank-groningen.nl.

Via de voedselbank kunnen we zo gezinnen die dat nodig hebben, een steuntje in de rug geven.