Van de kerkenraad Van de kerkenraad
Beste gemeenteleden,

We leven in heel bijzondere en moeilijke tijden. Nog maar kort geleden konden we ons niet voorstellen dat we kerkdiensten en kerkelijke activiteiten zouden moeten afzeggen. Toch moet dat nu, om de volksgezondheid niet verder in gevaar te brengen en de ontwrichting van onze samenleving beheersbaar te houden.

Juist nu is het belangrijk dat we er voor elkaar als gemeenteleden zijn. Daarom doet de kerkenraad er alles aan om dat mogelijk te maken, ook al kunnen we elkaar nu fysiek niet ontmoeten of bezoeken. Op deze website vindt u een overzicht van maatregelen die we nemen. We zullen die steeds aanpassen aan de omstandigheden.

Zo proberen we u de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Kent u gemeenteleden die geen internet hebben? Wilt u dan zo goed zijn hen op papier of telefonisch van deze informatie op de hoogte te houden?

Daarnaast vragen we u allemaal om te kijken waar u oudere en wellicht kwetsbare gemeenteleden kunt bijstaan door een boodschap te doen of een extra telefoontje te plegen. Deze tijd is juist voor mensen die al veel alleen zijn, extra moeilijk. Laten we elkaar goed in de gaten houden en steunen waar dat kan. En zorgt u vooral ook goed voor uzelf en uw naasten.

Laten we elkaar vasthouden (alhoewel dat nu in de letterlijke zin van het woord niet mag… ) en hopen en bidden dat we samen door deze periode heen komen, met dank aan en groot respect voor alle zorgverleners die daar zo hard voor werken.

Graag sluit ik af met het gebed dat ds. Ybo Buurma voor deze tijd maakte, en dat helaas de komende tijd actueel zal blijven:

Barmhartige God,
Heer, wees met de mensen
hier en wereldwijd
die nu zo'n angstige tijd doormaken,
vrezen voor hun leven,
omdat ze besmet zijn met deze nieuwe ziekte,
het coronavirus.
Geef dat ze zich gesteund voelen,
uw nabijheid mogen ervaren
ook door de nabijheid en zorg
van medemensen en hulpverleners.

We bidden voor artsen, verpleegkundig personeel,
de overheden, en iedereen die betrokken is
bij de logistieke operaties
om het virus tegen te gaan.
Geef hen de moed om door gaan,
bescherm hen Heer,
opdat zij anderen kunnen blijven helpen.

Wees met de ouderen
die vanwege gevaar op besmetting
nu weinig of geen bezoek
mogen ontvangen
en de dagen in eenzaamheid
moeten doormaken.
Wees met uw woord en licht
troostend nabij.

En bemoedig ons als uw gemeente
nu wij hier en elders niet naar de kerk kunnen gaan,
omdat kerken gesloten zijn.
Help ons naar elkaar om te zien
opdat wij niet in een isolement geraken,
of door vrees onze hoop verliezen.

Laten we bidden voor vertrouwen,
onderlinge bemoediging en solidariteit.
Wees daarin voor ons een teken van leven.
Moge het zo zijn,
Amen

Namens de kerkenraad,

Jolly Kerkstra
Voorzitter
terug