Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

De kerkenraad heeft de verantwoordelijkheid voor alles wat te maken heeft met onze bezittingen, toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters. Behalve als dit diaconale zaken betreft. Hiervoor zijn de diakenen verantwoordelijk.
In het College van Kerkrentmeesters zit aan aantal kerkrentmeesters en ouderling-kerkrentmeesters. De ouderling-kerkrentmeesters zijn lid van de kerkenraad en zullen daar het beleid van het College en dat van de raad op elkaar afstemmen.


De taak van het College van Kerkrentmeesters is niet alleen alles waar de kerk over beschikt goed te beheren, maar ook te zorgen voor een zorgvuldige leden- en boekhoudkundige administratie.

De taken en verantwoordelijkheden van het College van Kerkrentmeesters liggen op de volgende deelterreinen:

  • Financieel beheer
  • Boekhoudadministratie
  • Gebouwenbeheer
  • Orgel
  • Audiovisuele middelen (KerkTV, geluid)
  • Ledenadministratie
  • Website
  • Personele zaken
  • Exploitatie Gorechthuis

Contact: 

 
Geluidsteam Geluidsteam

Om de koster te ontlasten heeft het College van Kerkrentmeesters een geluidsteam ingesteld.

Dit team verzorgt bij de kerkdiensten het geluid via microfoons in de kerk. Met behulp van een tablet zorgen de leden van het team dat de microfoons aan en uit worden geschakeld als dat nodig is. Ook helpen zij bij het aanbrengen van de headsets.

Contact: 
 
Aktie Kerkbalans 2020 Aktie Kerkbalans 2020


Bent u lid van de Gorechtkerk? Dan ontvangt u in januari een brief. Daarin staat waar uw bijdrage precies voor nodig is. Via het antwoordformulier bij de brief kunt u aangeven hoeveel u wilt bijdragen. U kunt het antwoordformulier inleveren in de brievenbus in de hal van de kerk.

Geen brief ontvangen? Neem dan contact op met de bijdragenadministrateur Dirk Boonstra via / tel. 050-5347033 of maak uw bijdrage over op de bankrekening NL80 INGB 000 8726 47 onder vermelding vrijwillige bijdrage 2020.

Ook de Belastingdienst helpt een handje mee

Uw gift aftrekken voor de belastingaangifte? Geef dan als periodieke gift. Zo kun u meer geven zonder dat het u meer kost.

Een periodieke gift moet u schriftelijk vastleggen voor minimaal vijf jaar achtereen. Ook de kerk moet het formulier ondertekenen. Geïnteresseerd? Neem contact op via bovenstaand adres. Wij helpen u graag verder.

College van Kerkrentmeesters