Laatste zondag kerkelijk jaar Laatste zondag kerkelijk jaar
Laatste zondag kerkelijk jaar
Voor de dienst op zondag 22 november kunnen wij maar in beperkte mate familieleden en nabestaanden van de overleden gemeenteleden uitnodigen. Dit betekent dat er helaas voor de overige kerkgangers geen mogelijkheid zal zijn om bij deze dienst in de kerk aanwezig te zijn. Aanmelden via www.klaaromdoortegaan.nl of via wijkouderling of contactpersoon is dus voor deze zondag niet mogelijk!

De kerkenraad begrijpt dat dit voor veel mensen een teleurstelling zal zijn, maar gezien de beperkende maatregelen rondom het coronavirus kunnen we dit jaar niet anders. Wij hopen op uw begrip.
Wel zal er tijdens de gedachtenisdienst, die live mee te beleven is via KerkTV, een liturgisch moment zijn, waarop u thuis een kaars kunt ontsteken voor een overleden geliefde, die u wilt gedenken. Dit moment zal plaatsvinden nadat de namen zijn genoemd van de overledenen gemeenteleden van het afgelopen kerkelijk jaar.

Zo hopen wij dat u die thuis de dienst volgt, zoveel mogelijk toch bij deze dienst betrokken kunt zijn en zich verbonden weet met allen die deze dag een overleden geliefde gedenken. Tijdens de Open Kerk op woensdagmorgen 18 november van 10.30 uur tot 12.00 uur en op zondagmiddag 22 november van 14.30 uur tot 16.00 uur is er ook gelegenheid om in de kerk een kaars voor een overleden geliefde te ontsteken.

In de afgelopen jaren was het gebruikelijk om tijdens de dienst op de Laatste zondag van het kerkelijk jaar ook de dopelingen en geboortes te noemen. De kerkenraad heeft het besluit genomen om deze namen in het vervolg te noemen tijdens de dienst van Paasmorgen. Het verband tussen de Opstanding van onze Heer, de doop van kinderen en volwassen gemeenteleden en de gedachtenis van hen die gedoopt zijn, komt daarmee betekenisvol tot uiting.
 
terug