Opbrengst acties Opbrengst acties
Toch een positief bericht
De Werkgroep Goededoelen heeft eind mei het seizoen 2019 – 2020 afgesloten.
We hebben deze keer de helft van onze geplande acties niet kunnen uitvoeren en dat betekent dat we dit jaar een lagere opbrengst hebben voor de goede doelen dan in voorgaande jaren. Maar toch zijn we erg blij dat alle gehouden acties een bedrag van € 4.000,-- hebben opgebracht. Ondanks alles is dit toch een positief bericht.

Dit bedrag zal worden verdeeld over beide projecten van de Werkgroep.

Onze dank aan iedereen, die hieraan heeft meegewerkt als vrijwilliger, door het kopen van onze producten óf het geven van een gift.
terug