Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen. We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend. Spreekt u dat aan? Kom gerust eens lang in een van onze zondagse diensten. U kunt zich daarvoor via deze website vooraf opgeven. Wilt u eerst meer over onze gemeente weten, of een afspraak maken, dan helpt onze scriba u graag verder.

Vooraf aanmelden
Elke zondagochtend is er om 10.00 uur een dienst in de Gorechtkerk aan de Kerkstraat 14. Er is altijd oppas- en kindernevendienst. Wilt u een van onze diensten bezoeken? U bent van harte welkom, maar u moet zich, vanwege de coronamaatregelen, wel van tevoren aanmelden.Coronamaatregelen
Als u naar de kerk komt, moet u rekening houden met de regels in ons gebruiksplan. Dat betekent, behalve dat u zich altijd vooraf aanmeldt, ook:
Dat u thuisblijft als u last heeft van verkoudheidsklachten, hoesten of koorts.
Dat u in en rond de kerk anderhalve meter afstand houdt van andere kerkgangers.
Dat u een mondkapje draagt wanneer u zich verplaatst in de kerk.
Dat u de aanwijzingen van de koster en de coördinator in de kerkdienst opvolgt.

Niet meer samen zingen en maximaal 30 mensen
Naar aanleiding van de oplopende coronabesmettingen en nieuwe maatregelen van het kabinet, heeft de PKN aangepaste richtlijnen opgesteld voor de kerken. Helaas betekent dat dat wij voorlopig niet meer mogen zingen in onze kerkdiensten. We zullen proberen om voorzangers te vragen om in de diensten mee te zingen (dat mag onder bepaalde voorwaarden wel). Daarnaast mogen op dtit moment nog maar maximaal 30 mensen aanwezig zijn in de kerkdienst (exclusief medewerkers). U kunt zich voor de diensten gewoon blijven opgeven via www.klaaromdoortegaan.nl. U krijgt tijdig bericht of u wel of niet aan de dienst kunt deelnemen.

Bekijk > hier < de nieuwste richtlijnen van de PKN.
 
terug