Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen. We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend. Spreekt u dat aan? Kom gerust eens lang in een van onze zondagse diensten. U kunt zich daarvoor via deze website vooraf opgeven. Wilt u eerst meer over onze gemeente weten, of een afspraak maken, dan helpt onze scriba u graag verder.

Vooraf aanmelden
Elke zondagochtend is er om 10.00 uur een dienst in de Gorechtkerk aan de Kerkstraat 14. Er is altijd oppas- en kindernevendienst. Wilt u een van onze diensten bezoeken? U bent van harte welkom, maar u moet zich, vanwege de coronamaatregelen, wel van tevoren aanmelden.Coronamaatregelen
Als u naar de kerk komt, moet u rekening houden met de regels in ons gebruiksplan. Dat betekent, behalve dat u zich altijd vooraf aanmeldt, ook:
Dat u thuisblijft als u last heeft van verkoudheidsklachten, hoesten of koorts.
Dat u in en rond de kerk anderhalve meter afstand houdt van andere kerkgangers.
Dat u de aanwijzingen van de koster en de coördinator in de kerkdienst opvolgt.

Samen zingen mag weer in de Gorechtkerk
Uit informatie van het RIVM en de PKN is gebleken dat onder een aantal voorwaarden samenzang in kerkdiensten weer mogelijk is.
Dit hangt onder andere af van:
de grootte van het kerkgebouw;
de beperkte aanwezigheid van kerkgangers;
voldoende ventilatiemogelijkheden.
Voor onze kerk is met deze voorwaarden een risico-taxatie uitgevoerd op basis van een format van de PKN. Hieruit bleek dat samenzang voor onze kerk/ons kerkgebouw geen problemen oplevert. Daarom heeft de kerkenraad besloten om gemeentezang weer toe te staan.
 
terug