Zondag 13 september Zondag 13 september
Net als voorgaande jaren willen we op zondag 13 september, ziekenzondag, als gemeente zonnebloemen uitdelen. Daarmee willen we laten zien dat we betrokken zijn bij onze gemeenteleden.
U kent vast iemand die een bloemetje verdient of nodig heeft. Of misschien bent u dat zelf wel.
Iedereen, jong of oud, mag na de dienst op 13 september een zonnebloem meenemen om uit te delen of om zelf te houden. Zo mogen we ons verbonden voelen met elkaar en willen we samen gemeente zijn.

Werkgroep binnenlands diaconaat
terug