Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen. We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend. Spreekt u dat aan en wilt u meer over onze gemeente weten of een afspraak maken? Neemt u dan contact op met onze scriba, hij helpt u graag verder.

Kerkdiensten alleen nog online
Vanwege de op dit moment geldende coronamaatregelen, heeft de kerkenraad, in lijn met de adviezen van het kabinet en de landelijke PKN, besloten om kerkdiensten alleen uit te zenden via www.gorechtkerk.tv en geen gemeenteleden toe te laten. U kunt zich de komende tijd dus helaas niet aanmelden om de diensten in de kerk bij te wonen. Daarnaast is besloten om het dringende advies van de PKN over te nemen om niet te zingen tijdens de kerkdienst, ook niet met enkele voorzangers.

Kindernevendienst
Tijdens de digitale kerkdiensten (of op andere momenten) kunnen de kinderen bezig rond het Bijbelverhaal van die week. De leiding van de kindernevendienst heeft een speciale website gebouwd. Daarop staan elke week nieuwe spellen, creatieve opdrachten, liedjes, podcast-verhalen en puzzels. Kijk gerust:
Klik > hier < voor de site.
Wachtwoord: levensweg
 
Napraten via Zoom
Na afloop van de kerkdiensten kunnen we elkaar wél ontmoeten via Zoom. Zo kunnen we toch even napraten over de dienst en bijpraten in kleinere groepjes. U hoeft zich voor deze digitale bijeenkomsten niet aan te melden. Elke zondag komt er een link op de site te staan. U vindt de link ook > hier <.

Op afstand, maar tóch verbonden
Het zijn zware tijden voor iedereen, ook voor ons als kerkelijke gemeente. We missen het wekelijks bijeenkomen, het samen zingen, het kopje koffie na de dienst, de ontmoeting en het contact met elkaar. Toch mogen we ons gelukkig prijzen dat we elke week de diensten via KerkTV kunnen volgen en dat we zo toch met elkaar verbonden blijven, al is het op afstand. Fijn dat onze predikanten en vrijwilligers dit steeds weer verzorgen. En via een kaartje, een telefoontje of een appje kunnen we toch met elkaar in contact blijven, op weg naar de tijd waarin we weer ‘normaal’ bij elkaar kunnen komen!
 
 
Bij de dienst zondag a.s. Bij de dienst zondag a.s.
Op deze tweede zondag van de veertigdagentijd staat Marcus 9:2-10 centraal.
Jezus gaat met drie van zijn leerlingen een berg op. Daar verschijnen aan hen Mozes en Elia en er klinkt een stem uit de hemel die zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon.’ Aan het begin van de lijdensweg die Jezus zal gaan, hoort hij dat die weg de goede weg is.  
Klik > hier < voor de liturgie van deze zondag.
 
De symbolische schikking De symbolische schikking
Tweede zondag veertigdagentijd: ‘Wie is die Jezus?’

Op deze zondag lezen we over Jezus op de berg. Hij nam enkele van zijn discipelen mee de berg op, waar hij voor hun ogen veranderde van gedaante. In de bloemschikking zien we op- en neergaande lijnen. Die verwijzen naar de ups en downs die ieder mens in zijn leven doormaakt. De afdaling van de berg is in deze schikking de weg naar Jeruzalem, de weg
                                      naar de kruisiging op Golgotha.
 
lees meer »
 
Actie Kerkbalans Actie Kerkbalans
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Het motto van de Actie Kerkbalans is dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Juist in deze tijd merken we hoe belangrijk de kerk voor ons is.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) is blij dat ook door middel van Actie Kerkbalans jaarlijks blijkt dat we samen kerk zijn en dat ook in de toekomst willen blijven! 
 
lees meer »
 
Open kerk Open kerk 
lees meer »
 
Bijdrage aan collectedoelen? Bijdrage aan collectedoelen?
Wilt u bijdragen aan onze zondagse collectedoelen?

Dat kan via de Givt-app, maar ook door een bedrag over te maken naar de onderstaande rekeningnummers:

1. Diaconie: NL65 SNSB 0905 5903 09
    t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
    o.v.v. Collecte
2. Kerk: NL67 INGB 0003 0521 80
    t.n.v. Gereformeerde Kerk Haren-Onnen o.v.v. Collecte
3. Jeugdwerk: NL90 SNSB 0925 3561 31
    t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. Collecte
 
Onze predikanten Onze predikanten
ds. Ybo Buurma ds. Michiel Pronk

               
Van onze predikanten klik hier.
 
Lid worden ? Lid worden ?
Nieuwe leden zijn bij onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling om lid te worden? Neemt u dan contact op met onze scriba. Hij kan u verder helpen bij wat er nodig is om u in te schrijven.

E-mail: scriba@gorechtkerk.nl