Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen. We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend. Spreekt u dat aan? Kom gerust eens lang in een van onze zondagse diensten. U kunt zich daarvoor via deze website vooraf opgeven. Wilt u eerst meer over onze gemeente weten, of een afspraak maken, dan helpt onze scriba u graag verder.

Vooraf aanmelden
Elke zondagochtend is er om 10.00 uur een dienst in de Gorechtkerk aan de Kerkstraat 14. Er is altijd oppas- en kindernevendienst. Wilt u een van onze diensten bezoeken? U bent van harte welkom, maar u moet zich, vanwege de coronamaatregelen, wel van tevoren aanmelden.Coronamaatregelen
Als u naar de kerk komt, moet u rekening houden met de regels in ons gebruiksplan. Dat betekent, behalve dat u zich altijd vooraf aanmeldt, ook:
Dat u thuisblijft als u last heeft van verkoudheidsklachten, hoesten of koorts.
Dat u in en rond de kerk anderhalve meter afstand houdt van andere kerkgangers.
Dat u de aanwijzingen van de koster en de coördinator in de kerkdienst opvolgt.

Samen zingen mag weer in de Gorechtkerk
Uit informatie van het RIVM en de PKN is gebleken dat onder een aantal voorwaarden samenzang in kerkdiensten weer mogelijk is.
Dit hangt onder andere af van:
de grootte van het kerkgebouw;
de beperkte aanwezigheid van kerkgangers;
voldoende ventilatiemogelijkheden.
Voor onze kerk is met deze voorwaarden een risico-taxatie uitgevoerd op basis van een format van de PKN. Hieruit bleek dat samenzang voor onze kerk/ons kerkgebouw geen problemen oplevert. Daarom heeft de kerkenraad besloten om gemeentezang weer toe te staan.
 
 
Preek ds. Michiel Pronk Preek ds. Michiel Pronk
Hieronder kunt u de verkondiging lezen over Daniël 1: 1-21 en Matteüs 20: 1 - 16 die gehouden is in de startdienst op 20 september bij het thema ‘Het goede leven.’

Wilt u reageren, dat kan naar: m.pronk@gorechtkerk.nl
 
lees meer »
 
Bij de dienst zondag a.s. Bij de dienst zondag a.s.
Vorige week zijn wij begonnen met lezen uit het Bijbelboek Daniël. Daarmee gaan wij zondag verder. Dit keer is het tekstgedeelte Daniël 2:1-2a en 26-49.
 
lees meer »
 
4 Oktober Ochtend+dienst 4 Oktober Ochtend+dienst
 
lees meer »
 
Kliederkerk: David en Goliath Kliederkerk: David en Goliath
Zondag 25 oktober is er weer Kliederkerk in de Gorechtkerk. We starten om 16.00 uur, met inloop vanaf 15.45 uur.
 
lees meer »
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
Activiteiten Vorming en Toerusting weer van start.


Gelukkig kunnen we de komende tijd, met inachtneming van de nodige regels en beperkingen, naast de kerkdiensten ook weer andere bijeenkomsten organiseren.

Met trots presenteren we dan ook, samen met de Hervormde Gemeente, het activiteitenprogramma voor het komende seizoen in het boekje 'Een zinvol gesprek'
 
lees meer »
 
Bijdrage aan collectedoelen? Bijdrage aan collectedoelen?
Wilt u bijdragen aan onze zondagse collectedoelen?

Dat kan via de Givt-app, maar ook door een bedrag over te maken naar de onderstaande rekeningnummers:

1. Diaconie: NL65 SNSB 0905 5903 09
    t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
    o.v.v. Collecte
2. Kerk: NL67 INGB 0003 0521 80
    t.n.v. Gereformeerde Kerk Haren-Onnen o.v.v. Collecte
3. Jeugdwerk: NL90 SNSB 0925 3561 31
    t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. Collecte
 
Lid worden ? Lid worden ?
Nieuwe leden zijn bij onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling om lid te worden? Neemt u dan contact op met onze scriba. Hij kan u verder helpen bij wat er nodig is om u in te schrijven.

E-mail: scriba@gorechtkerk.nl
 
Onze predikanten Onze predikanten
ds. Ybo Buurma ds. Michiel Pronk

               
Van onze predikanten klik hier.
 
Vervoer naar de kerk Vervoer naar de kerk

Lukt het u niet om ’s zondags zelf naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de autovervoerregeling.
Neemt u daarvoor contact op met Tymen Bakker:
Telefoon: 050 – 534 10 33 
E-mail   : vervoer@gorechtkerk.nl