Van de kerkenraad Van de kerkenraad
Vanaf 5 juli: zomerdiensten in Gorechtkerk én Dorpskerk

Vanaf zondag 5 juli mogen we volgens de coronarichtlijnen weer kerkdiensten organiseren. We zijn dankbaar dat we bij elkaar mogen komen, maar dat zal alleen kunnen met de nodige beperkingen, onder andere dat het niet is toegestaan om samen te zingen. Een kleine commissie heeft een gebruiksplan gemaakt om aan alle richtlijnen, zoals hygiëne, voldoende afstand, aanmeldsysteem, etc., te kunnen voldoen. Zo kunnen we op een veilige en verantwoorde manier bij elkaar komen.

De versoepeling van de coronamaatregelen valt samen met de start van de gezamenlijke zomerdiensten die wij gewoonlijk met de Hervormde Gemeente houden. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden naar de kerk te kunnen, hebben we samen met de Hervormde Gemeente besloten de zomerdiensten dit jaar elke zondag zowel in de Gorechtkerk als in de Dorpskerk te houden, in de ene kerk om 9.30 uur, in de andere om 11.00 uur. In beide diensten gaat dan dezelfde dominee voor met dezelfde liturgie en preek. We beginnen op zondag 5 juli om 9.30 uur in de Gorechtkerk met ds. Michiel Pronk als voorganger. Om 11.00 uur houdt hij dan dezelfde dienst in de Dorpskerk. De tijdstippen wisselen per zondag. Dat betekent dus dat op zondag 12 juli de dienst om 9.30 uur begint in de Dorpskerk en om 11.00 uur in de Gorechtkerk, en zo verder. Het rooster vindt u  >hier<. In de dienst van 9.30 uur zal er kindernevendienst zijn, in de dienst van 11.00 uur niet. Tijdens de diensten in de Gorechtkerk is er oppas voor de allerkleinsten. In de Dorpskerk kunnen de jongste kinderen in de diensten om 9.30 uur mee naar de kindernevendienst.

Vooraf aanmelden voor de kerkdienst
Wilt u een of meer van de zomerdiensten bezoeken in de Gorechtkerk of in de Dorpskerk? Dat kan alleen als u zich van tevoren aanmeldt:

Voor de Gorechtkerk via www.klaaromdoortegaan.nl (tot uiterlijk donderdagavond voorafgaand aan de zondag erop). Gemeenteleden die niet beschikken over een computer kunnen zich aanmelden via hun wijkouderling of contactpersoon. Aan de hand van de ontvangen aanmeldingen zal ‘geloot’ worden wie de eerstvolgende zondag een dienst kan bezoeken. Alle aanmelders krijgen tijdig bericht of ze wel of niet bij die dienst aanwezig kunnen zijn. We zullen proberen de toewijzing iedere week zo te doen dat iedereen die zich aanmeldt, de mogelijkheid krijgt om op een zondag de dienst te bezoeken.

Voor de Dorpskerk via aanmelden@dorpskerkharen.nl of telefonisch via 06 33744403 (tot uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur).

Als u naar de kerk komt, moet u rekening houden met de geldende voorwaarden, voorzorgen en beperkingen. Dat betekent, behalve dat u zich altijd vooraf aanmeldt, ook:

Dat u thuisblijft als u last heeft van verkoudheidsklachten, hoesten of koorts.
Dat u in en rond de kerk anderhalve meter afstand houdt van andere kerkgangers.
Dat u niet zingt in de kerkzaal (gemeentezang is niet toegestaan).

We hopen dat we, ondanks deze beperkingen, toch weer mogen uitkijken naar gezegende diensten. En gaat u liever nog niet ‘fysiek’ naar de kerk: onze diensten blijven uiteraard ook te volgen via www.gorechtkerk.tv

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Jolly Kerkstra
 
Naar de kerk? Naar de kerk?
We zijn het niet gewend, maar in deze tijd zijn we ertoe verplicht: als u vanaf 5 juli naar de kerkdiensten wilt komen, moet u zich vooraf aanmelden.

 
Preek ds. Michiel Pronk Preek ds. Michiel Pronk
Hieronder kunt u de verkondiging lezen over Matteüs 11: 25 - 30 die gehouden is in de dienst op 5 juli in de Gorechtkerk en in de Dorpskerk.

Wilt u reageren, dat kan naar: m.pronk@gorechtkerk.nl
 
lees meer »
 
Bijdrage aan collectedoelen? Bijdrage aan collectedoelen?
Wilt u bijdragen aan onze zondagse collectedoelen?

Dat kan via de Givt-app, maar ook door een bedrag over te maken naar de onderstaande rekeningnummers:

1. Diaconie: NL65 SNSB 0905 5903 09
    t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
    o.v.v. Collecte
2. Kerk: NL67 INGB 0003 0521 80
    t.n.v. Gereformeerde Kerk Haren-Onnen o.v.v. Collecte
3. Jeugdwerk: NL90 SNSB 0925 3561 31
    t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. Collecte
 
Onze predikanten Onze predikanten
ds. Ybo Buurma ds. Michiel Pronk

               
Van onze predikanten klik hier.
 
Pastoraat in 'Coronatijd' Pastoraat in 'Coronatijd'


Onze predikanten, ouderlingen en contactpersonen konden de afgelopen periode in veel gevallen niet bij u langskomen. Veel pastorale contacten zijn doorgegaan via de telefoon of op andere manieren ‘op afstand’.
 
lees meer »
 
Lid worden ? Lid worden ?
Nieuwe leden zijn bij onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling om lid te worden? Neemt u dan contact op met onze scriba. Hij kan u verder helpen bij wat er nodig is om u in te schrijven.

E-mail: scriba@gorechtkerk.nl
 
Van de Diaconie: Van de Diaconie:
De diaconie brengt hulpvraag en –aanbod bij elkaar.

Om ons heen zien we allerlei ideeën en particuliere initiatieven ontstaan om naar elkaar om te zien. Ook de diaconie wil graag haar steentje daaraan bijdragen en wel door vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
 
lees meer »
 
Vervoer naar de kerk Vervoer naar de kerk

Lukt het u niet om ’s zondags zelf naar de kerk te komen, dan kunt u gebruik maken van de autovervoerregeling.
Neemt u daarvoor contact op met Tymen Bakker:
Telefoon: 050 – 534 10 33 
E-mail   : vervoer@gorechtkerk.nl