Afscheid van Jan Kooi als Kerkrentmeester Afscheid van Jan Kooi als Kerkrentmeester
Na 12 jaar nam Jan Kooi op donderdag 21 april afscheid als Kerkrentmeester van de Gorechtkerk. Hij was in deze periode portefeuillehouder gebouwen en de laatste jaren is daar ook de exploitatie van het Gorechthuis bijgekomen.
Op deze donderdag was zijn laatste vergadering in het College van Kerkrentmeesters. Toch neemt hij niet helemaal afscheid.
Als College hebben we de exploitatie van het  Gorechthuis onder kunnen brengen bij een ander CvK lid, namelijk Roeland Hokken.
Wat betreft de portefeuille gebouwen zijn we nog druk op zoek naar een opvolger. We hopen voor de zomervakantie een opvolger gevonden te hebben zodat Jan ook echt helemaal kan stoppen. Tot die tijd vervult hij namelijk nog een adviserende rol voor het CvK, maar zal hij de vergaderingen niet meer bijwonen.
We zijn dankbaar dat Jan zich zolang heeft willen inzetten voor onze kerk, maar natuurlijk ook voor het feit dat hij de komende  maanden ons als College nog advies wil geven wat betreft de gebouwen. We hopen dat Jan met plezier terug kan kijken op zijn Kerkrentmeestersschap.
 
terug