Gezocht: Vertrouwenspersonen Gezocht: Vertrouwenspersonen
De Gereformeerde kerk Haren - Onnen kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Denk daarbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De kerkenraad heeft daarvoor een beleid opgesteld, waar vertrouwenspersonen onderdeel van zijn.
Er komen twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. Gemeenteleden hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen. De vertrouwenspersonen hebben daardoor iemand om mee te overleggen en samen te werken. De vertrouwenspersonen zijn bekend met de Gereformeerde kerk Haren - Onnen, maar bekleden zelf geen functie in een taak- of werkgroep, zijn geen lid van de kerkenraad of zijn op een andere wijze in een kerkelijke functie werkzaam.

Heeft u interesse in deze functie, wilt u meer informatie over de taken en het profiel van de vertrouwenspersoon of weet u iemand die geschikt is als vertrouwenspersoon dan kunt u contact opnemen met de scriba Gerard ten Napel via scriba@gorechtkerk.nl.
 
terug