Vertrouwenspersonen van de Gorechtkerk Vertrouwenspersonen van de Gorechtkerk
In januari 2023 zijn Margreeth Smilde en Siard  Heidanus door de kerkenraad van de Gorechtkerk benoemd als vertrouwenspersonen. We willen uitleggen wat dit inhoudt en beginnen met een verhaaltje:

Varken of engel?

Er was eens een monnik die uitgenodigd was bij een koning van wie bekend was dat hij niet erg vriendelijk was en vaak lelijk kon doen. Tijdens hun gesprek zei de koning plotseling, zonder enige aanleiding, tegen de monnik: ‘Weet je monnik, je ziet eruit als een varken.’ Waarop de monnik heel rustig reageerde en zei: ‘En u, majesteit, u ziet eruit als een engel.’ Een beetje overdonderd door dit antwoord eiste de koning een verklaring en zei: ‘Hoe kun je mij nu zeggen dat ik eruitzie als een engel, terwijl ik net tegen jou heb gezegd dat je eruitziet als een varken?’ De monnik antwoordde: "Wanneer een varken kijkt, ziet hij varkens. Wanneer een engel kijkt, ziet hij engelen."

Dit is natuurlijk een prachtig voorbeeld hoe je op een assertieve manier kunt omgaan met iemand die grensoverschrijdend gedrag laat zien. Dat is niet iedereen gegeven en dat lukt lang niet altijd. De koning in het verhaal heeft duidelijk een machtpositie. Hij kan hier gebruik van maken, maar ook misbruik. Het gaat dus over grensoverschrijdend gedrag.

De maatschappelijke discussie hierover is in volle gang.

Sinds de onthullingen over The Voice of Holland blijkt dat seksueel grensoverschrijdend gedrag overal in de samenleving speelt. In het programma DWDD is ook sprake geweest van grensoverschrijdend gedrag van de presentator en de eindredactie. De extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen, die ervoor zorgden dat er een angstcultuur in stand werd gehouden. Grensoverschrijdend gedrag. Het staat vol in de spotlights!

Voorbeelden van dit gedrag zijn:

Pesten
Discriminatie
Seksuele intimidatie:
Agressie en Geweld

Maar gebeurt dit alles hier in de Gorechtkerk ook? Wij hopen natuurlijk van niet.

Juist de kerk hoort een veilige plek te zijn voor iedereen, waar de liefde van Jezus en de liefde voor elkaar centraal zou horen te staan. Dat betekent dat wij oog hebben voor elkaar en elkaar respecteren, ook al verschillen wij soms van mening. Er mag geen plek zijn voor intimidatie, machtsmisbruik, pesten, discriminatie, geweld en zoveel meer.

Helaas weten wij ook dat er in de kerk situaties voorkomen die niet toelaatbaar zijn. Natuurlijk kunt u hiervoor terecht bij uw wijkouderling of de predikant. Dit kan een moeilijke stap zijn en om die reden is er in onze gemeente nu een vertrouwenspersoon aangesteld. De vertrouwenspersoon functioneert namelijk buiten de kerkenraad als een soort eerste onafhankelijk aanspreekpunt voor iedereen uit de gemeente die iets wil melden of zich zorgen maken over ongewenste omgang en grensoverschrijdend gedrag. In de eerste plaats om ‘gewoon’ een luisterend oor te bieden wanneer dat nodig is en mee te denken over stappen die gezet kunnen worden. Wat verder belangrijk anders is: De vertrouwenspersoon kan ook geanonimiseerd een melding aannemen en signalen afgeven richting de kerkenraad! De vertrouwenspersoon zal gevraagd en ongevraagd ook advies kunnen geven aan de kerkenraad rondom het thema Veilige Kerk.

Er zijn twee vertrouwenspersonen: een man en een vrouw. U of jij kunt dan zelf bepalen wie het meest comfortabel voor u/jou voelt.

Belangrijk om te weten: De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van de in vertrouwen versterkte informatie. U en jij kunt dus veilig je verhaal kwijt!

Wat doet een vertrouwenspersoon niet?

Doet niet aan waarheidsvinding. Gaat zelf niet op onderzoek uit. Is niet de oplosser van het probleem. Is geen mediator. Is geen therapeut, geen advocaat en geen rechercheur. Is ook niet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

--

Als u of jij in een onprettige situatie terecht bent gekomen en u voelt zich daardoor naar of geïntimideerd; meld het. Vaak helpt het al om erover te praten. Stop het niet weg. Er kan soms doorverwezen worden naar hulpinstanties en de melding kan ook vastgelegd worden. En… belangrijk: er zal ALLEEN actie ondernomen worden na toestemming van de melder. De wens van de melder staat voorop!

We kunnen ons heel goed voorstellen dat de drempel om met ons te spreken hoog kan zijn en de schroom om te bellen of te mailen groot. Toch willen we u aanmoedigen -als het nodig is- contact met ons op te nemen, hoe groot of juist, hoe klein, uw moeiten mogelijk ook lijken. In een vroeg stadium, moeiten en problemen bespreken, kan mogelijk andere ellende van grensoverschrijdend gedrag voorkomen.

In de introductie van de vertrouwenspersoon op de Gemeenteavond heeft Siard  zijn bijdrage afgesloten met een lied van Rob Favier tijdens diens oudjaarsconference als een reactie op alle narigheid die je kan meemaken. Dat kan betrekking hebben op iemand die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.  https://youtu.be/pIhdGtvoY4M

Er zijn altijd nieuwe kansen om het uit het negatieve om te draaien.  Je bent niet alleen!

…“Dit is een lied voor iedereen die pijn heeft en verdriet

Maar in de mist van zijn bestaan toch nieuwe kansen ziet

De woorden van geloof en hoop, ze leren ons weer zingen “…

En waar de liefde mensen drijft, gebeuren grote dingen!”

Margreeth Smilde en Siard Heidanus hopen er voor u te zijn als vertrouwenspersoon. U kunt ons bereiken via email : vertrouwenspersoon@gorechtkerk.nl. U kunt ons ook gewoon aanschieten als u (één van) ons ziet.

 
terug