Benoeming Vertrouwenspersonen Gorechtkerk Benoeming Vertrouwenspersonen Gorechtkerk
In de kerkenraadsvergadering van 9 januari jl. zijn Margreeth Smilde en Siard Heidanus benoemd als vertrouwenspersonen van onze kerk.
De kerkenraad is verheugd dat zij deze taak op zich willen nemen.
 In hun functie zijn ze bereikbaar via de mail.
Tijdens de gemeente-avond van 16 februari zal dit onderwerp nader worden toegelicht.
Op de website van de kerk krijgen de vertrouwenspersonen binnenkort een eigen plaats.
 
terug