Groene Gorechtkerk Groene Gorechtkerk

Als gelovige hebben wij, individueel en als gemeenschap, de opdracht om recht te doen aan en zorg te dragen voor de schepping.
Vanuit dit uitgangspunt heeft de kerkenraad besloten om te streven naar een groene kerk. Dat houdt in: actief aan de slag gaan met duurzaamheid en het vergroenen van onze eigen gemeenschap. De manier waarop wij dat willen bereiken, is niet elkaar de maat nemen, maar waarderen wat er is, inspireren en uitbouwen.
Wij hebben ons aangemeld als Groene Kerk. Dat brengt de verplichting met zich mee om jaarlijks een groene stap te zetten.  De eerste stap die wij willen zetten is, per geleding, inventariseren wat er gedaan wordt. In onze ogen gebeurt er al veel, maar is het te weinig bekend. Door stukjes in de kerkbladen en op de website willen wij dat meer kenbaar maken. Na de inventarisatieronde willen wij in overleg met de kerkenraad voor elk volgend jaar een speerpunt kiezen.

Wilt u meer weten over Groene Kerken, dan kunt u kijken op https://www.groenekerken.nl/  

Kijk ook eens op https://www.groengelovengroningen.nl/

Met ons kunt u contact zoeken via de mail.
 
Groene tips Groene tips
De groene tips van de Groene Gorechtkerk.

April 2024 Nieuwe kijk op koopkracht

Maart 2024 Durf jij de uitdaging aan?

Februari 2024  Van ruilen komt geen huilen.

Januari 2024  Goede voornemens.
 
Duurzaamheid en Diaconie Duurzaamheid en Diaconie

De Gorechtkerk is, als dit stukje wordt geschreven, één van de 409 Groene Kerken in Nederland (zie www.groenekerken.nl/).
En als je dit leest, zijn er vast al wel weer een paar bij gekomen, want vele kerken willen hun steentje aan duurzaamheid bijdragen.

We hebben geïnventariseerd wat er door de Gorechtkerk aan duurzaamheid gedaan wordt.
Over het Jeugdwerk hebben we eerder geschreven.  
Bij de Diaconale Raad (DIRA), de samenwerking van de diaconieën van Dorpskerk en Gorechtkerk, is er ook over gesproken.
Natuurlijk gaat het bij de DIRA in de eerste plaats om het helpen van de medemens.
Maar daarnaast wordt er in meer of mindere mate aan duurzaamheid gewerkt.
Zo is de DIRA (in)direct verbonden met de stichting ‘oud papier', waarbij het er niet alleen om gaat om bij te dragen aan goede doelen, maar ook om het recyclen van papier: twee vliegen in één klap. De werkgroep ‘Goede Doelen’ doet hetzelfde door o.a. tweedehandsboeken te verkopen.
Verder staat de DIRA in contact met en steunt het de voedselbank; daar wordt veel voedsel uitgedeeld dat anders weggegooid zou worden.
Ook op andere manieren draagt de DIRA aan duurzaamheid bij.
Zo worden plastic munten, die mensen t.b.v. de collectes kunnen gebruiken, hergebruikt.
Verder komt de post vooral binnen via de mail en wordt het ook via de mail verstuurd. Vergaderdocumenten worden zo min mogelijk geprint. De meeste leden lezen mee op hun telefoon/laptop of tablet. Zo wordt er zo weinig mogelijk papier gebruikt.
Ook andere groepen in de Gorechtkerk zetten stappen.

Welke ideeën heb jij over de duurzame stappen van het College van Kerkrentmeesters?
In een volgend stukje komt dat aan de orde.

De Commissie Groene Gorechtkerk (mail) bestaat uit Rink Blankevoort, Michiel Pronk, Ida Stamhuis, Anita Wildeboer, en Tineke Wolters 
 
 
Op de kaart gezet. Op de kaart gezet.