Waarnemend, uit Roden Waarnemend, uit Roden
Het was begin dit jaar al weer vijf jaar geleden dat ik vanaf januari 2019 mocht waarnemen gedurende de vacaturetijd die ontstond na het vertrek van ds. Marja de Jager.
Door het uitvallen van ds. Ybo Buurma schiet ik nu ds. Michiel Pronk te hulp, zodat met name de mensen uit de wijken van ds. Buurma weer de pastorale aandacht krijgen die ze verdienen, uiteraard in de hoop dat Ybo me straks weer kan aflossen.
Wat mijn beschikbaarheid betreft het volgende: op dinsdag, woensdag en donderdag ben ik beschikbaar voor pastoraat binnen de Dorpskerk en de Gorechtkerk.
We verdelen de beschikbare tijd zo, dat ik ongeveer 2 dagen in de Dorpskerk werk en 1 dag in de Gorechtkerk.
Het kan gebeuren dat u graag op maandag of vrijdag hoort of ik eens langs kan komen, belt u gerust en spreek zo nodig uw telefoonnummer in op ons antwoordapparaat, dan reageer ik wel weer.

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 050-5017124 of per e-mail.

Met een hartelijke groet,
ds. Harm Jan Meijer
 
Vanuit Haren Vanuit Haren
Bij de dienst
De eerste zomerdienst is dit jaar op 21 juli. De lezingen zijn die zondag Efeziërs 2: 11-22 en Marcus 6: 30-44. In het gedeelte uit Marcus wordt verteld over hoe Jezus vijfduizend mensen voedt met vijf broden en twee vissen. Er blijkt zelfs over te zijn. Op eenzelfde manier is er een overvloed aan goed nieuws voor alle volken (Efeze 2).

Vakantie
Van 25 juli t/m 13 augustus ben ik afwezig wegens vakantie. In dringende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, contactpersoon of de scriba, Gerard ten Napel. Bij een overlijden kunt u bellen met de contacttelefoon, 06-51292161.

Tot slot
Vanuit HarenSamen hebben wij op 7 juli met vier kerken een openluchtdienst gehad met aanvullende activiteiten. Het was een mooie dag: droog weer, grote opkomst en een goede sfeer. Wat wil je nog meer? Wat mij betreft, het mag het begin zijn van een traditie.

Hartelijke groet,
Michiel Pronk