Vanuit Eelderwolde Vanuit Eelderwolde
 
Vanuit Haren Vanuit Haren
In de dienst op 1 oktober nemen wij afscheid van enkele ambtsdragers en worden nieuwe
ambtsdragers bevestigd. Wij lezen Filippenzen 2: 1-11 waarin Paulus aanspoort om een
voorbeeld te nemen aan de gezindheid van Christus: niet heersen maar dienen.

Tot slot
Hoewel het al een aantal jaar is dat de Kerkbode tweewekelijks verschijnt, blijft het voor mij
wennen; het inleveren van de kopij wil er weleens bij inschieten, omdat ik denk dat het nog
niet zover is. Gelukkig zijn er mensen die mij eraan herinneren!

Hartelijke groet,
Michiel Pronk