Geschiedenis

Geschiedenis


Anderhalve eeuw plaats van ontmoeting

In 1852 vormde een kleine groep ‘Afgescheidenen’, in navolging van dominee Hendrik de Cock, in Haren een Christelijke Afgescheiden Gemeente die later de Gereformeerde Kerk ging heten.
Ze bouwden in de Witte Steeg, de latere Kerkstraat, een eenvoudige schuurkerk waar ze ’s zondags samenkwamen.
Zo is de kerk al ruim anderhalve eeuw voor velen een plek om te schuilen, om getroost en bemoedigd te worden.

Alle gemeenteleden hebben door de jaren heen bijgedragen aan wat de kerk nu is: een veelkleurige gemeente die ruimte biedt voor uiteenlopende opvattingen en een persoonlijke geloofsbeleving. Waar mensen nog altijd kunnen schuilen, elkaar kunnen ontmoeten en lief en leed met elkaar kunnen delen.

 
Missie Missie

Kerk zijn is voor ons:

Het vormen een gemeenschap die zich verbonden weet in de Bijbelse boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God.

We voelen ons betrokken op elkaar en op de wereld om ons heen.
We geven dit handen en voeten door naar elkaar om te zien en door zorg te dragen voor onze medemens, binnen en buiten de kerk.

Wij zijn een veelkleurige, gastvrije gemeente. We brengen ieder onze eigen gaven en talenten in. We verschillen in geloofsovertuiging, geloofsbeleving en in onze voorkeuren voor bepaalde type kerkdiensten. Daarom is er een breed aanbod aan activiteiten en kerkdiensten. Binnen die veelkleurigheid bieden we elkaar ruimte. In wat ons bindt voelen we ons één.

Onze gemeente kenmerkt zich door een inspirerende en uitnodigende mix van geloof, ontmoeting en activiteit.

 
Visie Visie

Geloven is voor ons:

Vertrouwen dat God naar ons omziet en de wereld niet aan zijn lot overlaat.

Jezus volgen en de hoop niet opgeven dat het anders, beter kan…

Als geïnspireerde mensen op weg gaan naar God en naar elkaar.