Oppasdienst Oppasdienst
Ook de allerkleinsten zijn welkom in de Gorechtkerk. Voor hen is er de oppasdienst in Jeugdgebouw ‘t Schip. Jonge gezinnen met kinderen van 0 tot 4 jaar kunnen hiervan gebruik maken.

Voorafgaand aan de kerkdienst kunnen ouders hun kinderen naar de oppasdienst brengen via de buitengang van ‘t Schip, waarna zij zelf de kerkdienst kunnen bijwonen. Vanwege de coronamaatregelen is het op dit moment helaas niet mogelijk om de kinderen voor het einde van de dienst weer op te halen. U kunt uw kinderen nu na afloop van de dienst ophalen via de buitengang van ’t Schip.

Tijdens elke zondagse ochtenddienst zijn er in 't Schip minimaal twee mensen van de oppasdienst aanwezig om er met uw jonge kinderen een gezellige ochtend van te maken!

Contact: oppasdienst@gorechtkerk.nl
 
 
T*N*D* TienerNevenDienst T*N*D* TienerNevenDienst
Zit jij in de 1e, 2e of 3e klas van het voortgezet onderwijs? Of in groep 7 of 8 van de basisschool? 

Dan kun je eens per maand (zie de agenda op de homepage) naar de T*N*D* van de Gorechtkerk.

Je begint de dienst in de kerkzaal, maar gaat na 10 minuten met de groep naar de soos. Daar blijf je de rest van de dienst, zodat we sowieso een half uur de tijd hebben voor een leuk groepsspel.
Ook maken we iets waarmee we een volgende kerkdienst opvrolijken.

Elke keer staat één onderdeel van een kerkdienst centraal (Bijbellezing, gebed, muziek, preek, collecte, ...) en het spel dat we spelen heeft daar dus mee te maken. Er is altijd lekkers te eten en te drinken. We starten in schooljaar 2021-2022 en zoeken samen naar een vorm die ons allemaal aanspreekt, dus we kunnen het programma aanpassen als je goede ideeën hebt. 

Kom je ook een keer proberen?
Vul dan snel de 4 vragen in: https://forms.office.com/r/7tBeNNE3Nr
Dan kunnen wij een spel uitzoeken én drinken kopen dat jij lekker vindt.

Eerstvolgende T*N*D*: zondag 3 oktober, 31 oktober, 28 november 2021

Contact: kindernevendienst@aanboordjeugdwerk.nl
 
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst voor alle kinderen van de basisschool uit de groepen 1 t/m 8. De groepen worden verdeeld in de onder- en bovenbouw. Uitzondering hierop zijn enkele bijzondere diensten. In de zomervakantie is de kindernevendienst voor alle groepen samen.

De kinderen maken het begin van de kerkdienst mee en vertrekken vervolgens naar hun eigen ruimte met het licht.
 
Vlak voor het einde van de kerkdienst komen zij samen met de leiding weer terug.

Wat willen we graag met onze kinderen in de kindernevendienst: Kindernevendienst wil een geborgen en veilige plaats zijn; op basis van Bijbelse verhalen wil ze kinderen op een betekenisvolle manier zelf laten en leren nadenken over het Christelijk geloof. 
We willen de kinderen de waarde van geloof, hoop en liefde doorgeven.

Contact: kindernevendienst@aanboordjeugdwerk.nl