Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen. We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend. Spreekt u dat aan en wilt u meer over onze gemeente weten of een afspraak maken? Neemt u dan contact op met onze scriba, hij helpt u graag verder.

‘Geef elkaar de ruimte’
De kerkenraad van de Gorechtkerk is blij dat in navolging van het protocol van de PKN de anderhalve-meter-regel losgelaten kan worden, zodat iedereen die dat wil, de kerkdienst kan bezoeken!
Een toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs past niet bij kerkelijke bijeenkomsten en zal dan ook voor onze kerk niet toegepast worden.
Het motto luidt: Zorg voor gepaste afstand en geef elkaar de ruimte!
De kerkenraad hoopt dat kerkgangers hier op een verantwoorde manier mee omgaan, zodat er ook rekening wordt gehouden met mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.

De bekende basisregels blijven nog steeds van belang:
- Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en
  niezen in de elleboog;
- Thuisblijven en testen bij klachten;
- Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
- Het zo weinig mogelijk verplaatsen (lopen) tijdens de
   kerkdienst.

Met betrekking tot voldoende frisse lucht in de Gorechtkerk verwijzen wij u naar de informatie die op de website staat. Zie: www.gorechtkerk.nl/ventilatie.

De wijze van collecteren blijft voorlopig hetzelfde, wat inhoudt dat er bij de uitgangen van de kerk 3 schalen staan voor de collectes.

De diensten in de Gorechtkerk zijn tevens te volgen via www.gorechtkerk.tv.
 
Preek ds. Michiel Pronk Preek ds. Michiel Pronk
Hieronder kunt u de verkondiging lezen over Marcus 10: 46-52 die gehouden is in de oogstdienst op 24 oktober.  

Wilt u reageren, dat kan naar: m.pronk@gorechtkerk.nl
 
lees meer »
 
Viering Heilig Avondmaal Viering Heilig Avondmaal
Op zondag 31 oktober hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. We willen dat graag doen in een lopende viering.

Nu de corona-maatregelen bijna allemaal zijn opgeheven en het leven in Nederland weer voorzichtig aan terug gaat naar ‘normaal’, willen wij ook met de viering van het avondmaal weer een beetje terug naar het oude.
We zullen de wijn of het druivensap in kleine bekertjes aanbieden en het brood zal u door de predikant corona-proof worden aangereikt. En als we daarbij elkaar een beetje de ruimte geven, kunnen we toch op deze wijze brood en wijn met elkaar delen. Predikant en ambtsdragers zullen voor in de kerk staan, zodat de looproute wordt verkort.
 
 
T*N*D* TienerNevenDienst T*N*D* TienerNevenDienst


Uitnodiging voor de TienerNevenDienst op 3 oktober, 31 oktober en 28 november.
 
lees meer »
 
Bijdrage aan collectedoelen? Bijdrage aan collectedoelen?
Wilt u bijdragen aan onze zondagse collectedoelen?

Dat kan via de Givt-app, maar ook door een bedrag over te maken naar de onderstaande rekeningnummers:

1. Diaconie: NL65 SNSB 0905 5903 09
    t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen
    o.v.v. Collecte
2. Kerk: NL67 INGB 0003 0521 80
    t.n.v. Gereformeerde Kerk Haren-Onnen o.v.v. Collecte
3. Jeugdwerk: NL90 SNSB 0925 3561 31
    t.n.v. St. Geref. Jeugdwerk Haren o.v.v. Collecte
 
Open kerk Open kerk


 
lees meer »
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Klik > hier < voor het downloaden van het boekje met het programma van de activiteiten die de commissie ‘Vorming en Toerusting’ organiseert in het seizoen 2021 – 2022.

Een jaar lang hebben we met de geplande bijeenkomsten noodgedwongen in de ‘pauze-stand’ gestaan. Dat we ondertussen niet stil gezeten hebben, leest u in het nieuwe aanbod zoals in het boekje is opgenomen.
 
lees meer »
 
Onze predikanten Onze predikanten
ds. Ybo Buurma ds. Michiel Pronk

               
Van onze predikanten klik hier.
 
Lid worden ? Lid worden ?
Nieuwe leden zijn bij onze gemeente natuurlijk van harte welkom. Hebt u belangstelling om lid te worden? Neemt u dan contact op met onze scriba. Hij kan u verder helpen bij wat er nodig is om u in te schrijven.

E-mail: scriba@gorechtkerk.nl