Bij de dienst zondag a.s. Bij de dienst zondag a.s.
De lezing aanstaande zondag is Johannes 4:5-26.
Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om water, terwijl joden normaal niet met Samaritanen omgaan. Dat water is voor Jezus de aanleiding om te spreken over levend water: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’

Klik > hier < voor de liturgie.
terug