Bij de dienst zondag a.s. Bij de dienst zondag a.s.
Zondag is de lezing Marcus 10: 46-52.
In dat gedeelte komt Jezus met zijn leerlingen in Jericho aan. Langs de kant van de weg zit een bedelaar die naar Jezus schreeuwt om hulp. Van de mensen moet hij stoppen, maar des te harder roept hij: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij.’ Het bijzondere van het verhaal is dat Jezus niet alleen de man geneest, maar hem ook nog eens om zijn geloof prijst. Daarmee krijgt de bedelaar een voorbeeldfunctie voor alle gelovigen. 

Klik > hier < voor de liturgie.
terug