Bijdragen aan collectedoelen Bijdragen aan collectedoelen
 Collectemunten


In onze gemeente kunt u ook gebruik maken van plastic collectemunten. Bij alle kerkelijke collectes kunt u deze munten gebruiken.

De munten worden na reiniging hergebruikt. Goed voor kerk en het milieu.

Er zijn oranje munten met een waarde van € 1,00 en paarse munten van € 2,50.
Collectemunten kunnen worden besteld per 25 stuks á € 1,00 of per 10 stuks á € 2,50.

Dit kunt u doen door overmaking van het totaalbedrag (€ 25,00 of een veelvoud daarvan) o.v.v. ‘set oranje’ en of ‘set paars’ op rekening NL72 SNSB 0446 5495 17 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Haren.
Na overmaking van het bedrag worden de collectemunten zo spoedig mogelijk bij u bezorgd.

Met de bestellingen van de collectemunten is belastingvoordeel te behalen.

U kunt de betalingen als giften aftrekken bij uw belastingaangifte (dat voordeel kunt u eventueel opnieuw schenken aan de kerk).
Naast het gebruik van collectemunten blijft het mogelijk om contant geld te gebruiken.
 
terug