Groene Gorechtkerk Groene Gorechtkerk

Als gelovige hebben wij, individueel en als gemeenschap, de opdracht om recht te doen aan en zorg te dragen voor de schepping.
Vanuit dit uitgangspunt heeft de kerkenraad besloten om te streven naar een groene kerk. Dat houdt in: actief aan de slag gaan met duurzaamheid en het vergroenen van onze eigen gemeenschap. De manier waarop wij dat willen bereiken, is niet elkaar de maat nemen, maar waarderen wat er is, inspireren en uitbouwen.
Wij hebben ons aangemeld als Groene Kerk. Dat brengt de verplichting met zich mee om jaarlijks een groene stap te zetten.  De eerste stap die wij willen zetten is, per geleding, inventariseren wat er gedaan wordt. In onze ogen gebeurt er al veel, maar is het te weinig bekend. Door stukjes in de kerkbladen en op de website willen wij dat meer kenbaar maken. Na de inventarisatieronde willen wij in overleg met de kerkenraad voor elk volgend jaar een speerpunt kiezen.

Wilt u meer weten over Groene Kerken, dan kunt u kijken op https://www.groenekerken.nl/  

Kijk ook eens op https://www.groengelovengroningen.nl/

Met ons kunt u contact zoeken via de mail.
terug