Update Actie Kerkbalans 2023 Update Actie Kerkbalans 2023
Kerk zijn doen we samen: dank voor uw bijdrage aan Actie Kerkbalans!

Meedoen kan nog steeds.

Het kan u haast niet ontgaan zijn: in januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2023 plaats. Het motto van de actie dit jaar was: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen.
Meer dan 2.000 kerken deden mee, zo ook onze Gorechtkerk.
Heeft u uw bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daarvoor hartelijk bedanken!
De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze kerk.
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Uw bijdrage is onmisbaar voor onze Gorechtkerk om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor een ieder die verdieping en ontmoeting zoekt.
De eerste resultaten:
Op dit moment hebben we 319 toezeggingen ontvangen en daar zijn we erg blij mee.
We hebben een bedrag van € 173.569,00 toegezegd gekregen.
We hopen op een totaal van € 193.060,00.
 
Maar nog niet iedereen heeft gereageerd.
Via deze weg willen we vragen of u dat deze maand nog zou willen doen?
Het ingevulde toezeggingsformulier kan ook gemaild worden naar: bijdragen@gorechtkerk.nl
Mocht u het formulier kwijt zijn, dan kunt u een nieuwe vragen via hetzelfde mailadres.
 
Als laatste een dankwoord aan de vrijwilligers die zich achter de schermen inzetten voor de Actie Kerkbalans.
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Carina Tiessen-de Hek

 
terug