Actie Kerkbalans 2022 Actie Kerkbalans 2022
Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2022 komt eraan

Deze maand gaat Actie Kerkbalans van start.
Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze Gorechtkerk gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage.
We hopen dat we ook in 2022 weer op u mogen rekenen!

Voor de kerk van morgen
De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Zeker na een ingewikkelde coronatijd willen we als kerk nu weer vooruit om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken.
We willen uitnodigend zijn, ook voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.
Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen.
Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.
Hoe u het formulier in kunt leveren, staat op de achterzijde van het formulier.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Op naar de kerk van morgen!

Namens het College van Kerkrentmeesters bij voorbaat dank!
Dirk Boonstra
Bijdragenadministrateur
 
terug