Van de kindernevendienst Van de kindernevendienst
Elke zondag is bijzonder, maar de zondagen in de adventstijd zijn nog een beetje extra bijzonder. Dan
leven we toe naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus.
In het komende adventsproject kijken we naar wat komen gaat en vragen we ons af: Is het al zover?
Het thema van het project is: ‘Weet jij hoe laat het is?’
Met de kinderen gaan we goed kijken of de tijd van kerst al gekomen is.
Dat doen we niet alleen door op de klok en de kalender te kijken, maar ook door te luisteren naar
verhalen.
Wie de verhalen uit de bijbel hoort, weet hoe laat het is: God komt naar de mensen toe.
Op kerstmorgen willen we dit project afsluiten met een korte musical, waarin de tijd een centrale rol
speelt. De musical heet ‘De kleine klok’ en speelt zich af rond een herberg in Bethlehem, ruim
tweeduizend jaar geleden.
Dit advents-/ kerstproject is natuurlijk in eerste instantie bedoeld voor de kinderen, maar er zitten
verschillende mogelijkheden in die gemeente-breed uitgevoerd kunnen worden.
We willen er daarom graag een project voor-en-door-jong-en-oud van maken.
Meer informatie hierover zal in de komende diensten gedeeld worden.
Maar mocht u of jij nu al enthousiast zijn en zin hebben om deel uit te gaan maken van dit project, dan
horen we het natuurlijk graag!
Stuur dan gerust even een berichtje naar kindernevendienst@aanboordjeugdwerk.nl
terug