Kliederkerk Kliederkerk
Hulp gezocht!
De Kliederkerkmiddag sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.
We zoeken voor de Kliederkerken hulp bij het voorbereiden en klaarzetten van de maaltijd.
Wie wil ons 3 april een uurtje helpen ?
 Of een van de volgende Kliederkerken?
Opgave of meer informatie via:  kliederkerk@gorechtkerk.nl

Hartelijke groet van PING en het Kliederkerkteam
 
terug