Open en veelkleurig Open en veelkleurig
Wij zijn een levendige gemeente rondom de Gorechtkerk in het centrum van Haren. Wij willen een gelovig perspectief bieden aan een veelkleurige gemeenschap van mensen, verbonden met de wereld om ons heen. We willen open, zorgzaam en gastvrij zijn. Iedereen moet zich bij ons thuis kunnen voelen: van jong tot oud, van vooruitstrevend tot behoudend, van getuigend tot zoekend. Spreekt u dat aan en wilt u meer over onze gemeente weten of een afspraak maken? Neemt u dan contact op met onze scriba, hij helpt u graag verder.

Coronamaatregelen
Door de overheid zijn recent weer nieuwe strengere coronamaatregelen bekend gemaakt. De landelijke PKN heeft deze maatregelen vertaald in adviezen voor ons als kerk. Zoals we sinds het begin van corona gewend zijn zal de Gorechtkerk de adviezen ook nu weer overnemen. We nemen immers verantwoordelijkheid voor de gezondheid van anderen en onszelf.
Daarom geldt vanaf nu weer dat bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje gedragen moet worden. Verder is het dringende advies gegeven om weer anderhalve meter afstand te houden op plaatsen waar veel mensen samenkomen. Dit betekent concreet voor het bezoeken van de kerk dat er steeds drie stoelen leeg moeten blijven tussen mensen die niet uit één huishouden komen. Het coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor kerkdiensten. Daarom ook het advies om anderhalve meter afstand te houden in de kerk. Voor wat betreft het zingen geldt dat dit op ingetogen wijze kan plaatsvinden.
We vinden het belangrijk dat kerkbezoek laagdrempelig blijft, daarom blijft het mogelijk om zonder aanmelding vooraf naar de kerk te komen. Wel zullen we weer gebruik maken van zaalcoördinatoren. U wordt dan ook verzocht de aanwijzingen van deze coördinatoren op te volgen.
Laten we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor anderen en onszelf en de adviezen van het mondkapje en de veilige afstand ter harte te nemen. Kortom ook nu blijft gelden: ’Geef elkaar de ruimte’ en blijf een aantal inmiddels bekende basisregels volgen:

- Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en
  niezen in de elleboog;
- Thuisblijven en testen bij klachten;
- Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes;
- Het zo weinig mogelijk verplaatsen (lopen) tijdens de
   kerkdienst.

Met betrekking tot voldoende frisse lucht in de Gorechtkerk verwijzen wij u naar de informatie die op de website staat. Zie: www.gorechtkerk.nl/ventilatie.

De wijze van collecteren blijft voorlopig hetzelfde, wat inhoudt dat er bij de uitgangen van de kerk 3 schalen staan voor de collectes.

De diensten in de Gorechtkerk zijn tevens te volgen via www.gorechtkerk.tv.

Koffiedrinken
De kerkenraad nodigt u van harte uit om wekelijks na afloop van de dienst koffie, thee of limonade te drinken in het Gorechthuis. Ook hierbij geldt: ‘Geef elkaar de ruimte’ en de voor de kerk geldende coronamaatregelen zijn van toepassing.
 
terug