Oud Papiergelden en Gorechtkerk Oud Papiergelden en Gorechtkerk
Oud Papiergelden en Gorechtkerk
De Stichting Oud Papier Haren nodigde in het voorjaar de diaconie van de Gorechtkerk uit om projecten voor te dragen voor een totaalbedrag van maar liefst 4.000 euro!

Vanuit de Gorechtkerkgemeenschap zijn de volgende vijf projecten ingediend en door de stichting gehonoreerd met elk 800 euro: Artsen zonder grenzen, Amref Flying Docters, Stichting EBOO in Kenia, Liliane Fonds en de Stichting Present Groningen.

De vorige keren werden er cheques uitgereikt aan de indieners van de projecten tijdens het koffiedrinken na een kerkdienst in de Gorechtkerk, maar vanwege de beperkingen i.v.m. corona bleek dat deze keer helaas onmogelijk. Het geld is echter al wel overgemaakt!

De stichting Oud Papier gaat ook in coronatijd door met het inzamelen van oud papier: elke vrijdag en zaterdagmorgen aan het Beatrixplein in Haren en iedere tweede zaterdag van de maand aan de Meidoornlaan in Glimmen. 
 
terug