Kerkenraad zoekt versterking Kerkenraad zoekt versterking
Wij mogen ons in deze coronatijd gelukkig prijzen met een krachtige en besluitvaardige kerkenraad die een goede afspiegeling vormt van onze gemeente. Dat is belangrijk, want de kerkenraad geeft immers leiding aan die gemeente.
Met ingang van komend najaar zal een aantal leden stoppen met het kerkenraadswerk, omdat zij hun termijn hebben volgemaakt en daarmee al vele jaren deel hebben uitgemaakt van de kerkenraad. Daarom zoeken we gemeenteleden die geïnteresseerd zijn om hen op te volgen.
Er zijn/komen vacatures voor pastorale ouderlingen en diakenen. Ook staat de vacature voor de doelgroepenouderling 30-45 jarigen nog open.
Kent u namen van gemeenteleden die u geschikt vindt voor een van de genoemde functies? Heeft u zelf interesse? Maak dat dan schriftelijk en ondertekend kenbaar via scriba@gorechtkerk.nl. We hopen van u te horen! Want kerkenraadswerk is leerzaam, inspirerend, en nog leuk ook.

Gerard ten Napel, scriba
 
terug