4-Luik 4-Luik

Het informatieblad van de Protestantse Kerken in Glimmen, Haren, Noordlaren en Onnen is 4-Luik. Dit blad verschijnt één keer in de drie weken, maar in de zomer minder en rond de feestdagen vaker.

Alle leden van de aangesloten gemeenten krijgen 4-luik thuisbezorgd, tenzij men aangeeft er geen prijs op te stellen.

Aan 4-Luik is geen abonnementsprijs verbonden, wel wordt één keer per jaar per acceptgiro een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

E-mail redactie: redactie4luik@gmail.com

Bezorging: J. Postmus T 050-534 91 79

terug