Werkgroep Goededoelen Haren Werkgroep Goededoelen Haren
Gift
De Werkgroep Goededoelen Haren heeft een gift ontvangen van € 100,--.
Onze hartelijke dank daarvoor.

Terugblik Kerstmarkt, 16 december 2023
In de hal van het Gorechthuis was glühwein, chocolademelk met slagroom, koffie/thee en soep verkrijgbaar.
De zalen waren gezellig ingericht met een grote variatie aan kerstkransen, kerststukken, kerstartikelen, leuke cadeaugeschenken, brocante en er stonden diverse kerststalletjes uitgestald.
Er werden heerlijke rolletjes gebakken en verkocht.
Van diverse mensen hebben we hulsttakken gekregen, skimmia, conifeertakjes en nog ander kerstgroen, zodat we veel kransen en kerststukken konden maken.
Er zijn kerstkaarten, geborduurde handdoekjes en leuke cadeau-artikelen verkocht.
De home-made soep, vogelkransen en mooie bloempotjes met vogelvoer, bakartikelen en jam waren erg in trek.
De netto opbrengst van deze actie, inclusief alle giften, is ruim € 1.700,--.

We willen iedereen hartelijk bedanken die aan deze actie heeft meegewerkt.

Terugblik Oliebollenactie, 30 december 2023
In samenwerking met Haafs Bakkerij heeft de Werkgroep ook weer een oliebollenactie georganiseerd. Er zijn veel oliebollen en appelbeignets verkocht.
De netto opbrengst is ruim € 140,--.
Ook dit jaar hebben veel mensen gehoor hebben gegeven aan deze oproep, zodat we deze actie ook weer met een mooi resultaat konden afsluiten.
Het komend seizoen zijn de netto opbrengsten van alle activiteiten voor:

Gehoord en Gezien in Onnen
De dagbesteding van Gehoord en Gezien in Onnen is voor mensen die beperkt zijn in horen én zien. Door deze beperking verloopt de informatieverwerving vaak niet goed, hierdoor ontstaan communicatieproblemen.
Bij de dagbesteding wordt in kaart gebracht wat voor iedereen persoonlijk de meest optimale communicatie-uitgangspunten zijn.
Dit project wordt in het nieuwe seizoen gesteund en er zal geld beschikbaar worden gesteld voor het aanpassen van de inrichting van hun verblijf en voor het welzijn voor de cliënten.
Voor meer informatie: https://gehoordgezien.nl/
 
Stichting Eboo in Kenia
In Nairobi ligt Kibera, de grootste sloppenwijk van Afrika. In de sloppenwijk is het voor kinderen niet vanzelfsprekend om naar school te gaan.
De kinderen uit de sloppenwijk Kibera moeten verplicht een uniform aan als ze naar school gaan. Veel gezinnen leven in grote armoede en hebben geen geld voor school, schoolboeken, uniformen en schoolschoenen. Stichting Eboo in Kenia zorgt ervoor dat veel kinderen uit deze sloppenwijk wel naar school kunnen. 100% van het gedoneerde geld wordt hiervoor ingezet.
Voor meer informatie: https://www.ebooinkenia.nl/

Kunt u niet meedoen aan één van de acties maar wilt u wel een gift geven voor de goededoelen dan kan dat op bankrekeningnr. NL08 ABNA 0512 7457 14 t.n.v. J. Kooi m.v.v. Werkgroep Goededoelen.

Werkgroep Goededoelen Haren, bestaande uit Helping Hands Haren, Diaconale Raad Haren en enkele enthousiaste vrijwilligers, Anneke Bos, Ria Dost, Greetje Eisses, Jeannette ter Maat, Aly Veling, Anda Kooi
terug