Symbolisch bloemschikken voor Advent en Kerst. Symbolisch bloemschikken voor Advent en Kerst.
De bloemengroep heeft dit jaar besloten geen liturgisch project van de PKN te volgen. Het voorgestelde project is naar onze mening niet goed te vertalen in een bloemschikking die ook nog bij het onderwerp van de KND aansluit. Daarbij willen we voorkomen dat hierdoor het ene onderwerp de focus bij het nadere weg haalt. Daarnaast maakt het dat de situatie in de wereld om ons heen reden geeft tot soberheid. Wij vonden het deze keer niet gepast om fleurig en groots uit te pakken.
Maar de geboorte van Jezus, het belangrijkste feest in de kerk, geeft ook mogelijkheden voor hoop. Hoop op een betere wereld waarin we op pad gaan. Samen, met een doel, een pelgrimage. Dus ga mee!


De schikking

Tijdens advent gaan we op zoek naar de weg die ons leidt naar de geboorte van Jezus.
Deze weg wordt voorgesteld door een guirlande en wordt per week verder ‘aangekleed’ met
diverse materialen. De weg slingert, heeft gaten en kuilen.
De thema’s die hier bij horen, zijn hieronder genoemd.

1 e Advent Op weg naar Bethlehem

2 e Advent Op de weg van recht en vrede

3 e Advent Op de weg naar Jezus

4 e Advent Kerst

De weg, voorgesteld door de guirlande, zal ons uiteindelijk helpen om in de kerstnacht een ster te vinden die ons de plek wijst waar we het pasgeboren Kind kunnen ontmoeten.


De bloemengroep wenst u een goede voorbereiding naar een gezegend Kerstfeest.
 
terug